Entrades
Comentaris

Nova plataforma per RESH

RESHHem rebut la notícia de l’actualització de la plataforma del sistema d’informació d’indicadors de qualitat de revistes científiques espanyoles de ciències socials i humanitats RESH . Aquesta nova web ofereix un perfil més complet d’aquestes revistes a través d’indicadors qualitatius i quantitatius. Aquests indicadors són els que CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora), ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación) i Latindex tenen en compte als seus respectius sistemes d’avaluació. La versió anterior de la plataforma de RESH donava dades dels resultats d’anàlisi de qualitat obtinguts en el període 1999-2004.

Entre els indicadors a destacar són els de “Difusió” i “Opinió dels experts“. Les dades de l’indicador de difusió, mesurat a través de la presència de les revistes en bases de dades nacionals i internacionals,  s’ha obtingut al llarg del primer trimestre de 2010, realitzant cerques i analitzant llistats de publicacions indexades a bases de dades nacionals i internacionals. L’indicador “Opinió dels experts” dóna a conèixer el valor que el conjunt d’especialistes d’un àrea atorga a una determinada revista. Es tracta d’una aproximació a l’avaluació del contingut de la publicació. El valor d’aquest indicador s’ha obtingut a partir de l’enquesta realitzada a 11.000 professors i investigadors durant 2009 i . S’ofereix també el valor atorgat a les revistes en les enquestes realitzades entre 2000 i 2004, per poder realitzar comparacions.

Finalment, es proporcionen les dades d’impacte obtinguts segons la fórmula clàssica del factor d’impacte però amb una finestra de citació de tres anys per a les revistes de ciències socials i de cinc anys per a les revistes d’humanitats. Igual que en el cas anterior, s’ofereixen les dades d’impacte més actualitzats (2004-2008) i les relatives al període anterior (2000-2004) per poder observar l’evolució.

Escriu un comentari