Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la UB(1990)  i Llicenciada en Documentació per la UB (2001) . Membre de la Junta Directiva de la  Coordinadora de Documentació Biomèdica  (2000-2007).Membre del GICS des de 2009. Responsable del Centre de Documentació i Recerca de la Fundació per a la Docència i Recerca Mútua de Terrassa des de 1991.

preload preload preload