Entrades
Comentaris

 

   

Des de que varem formar el Grup de Treball, l’any 2010, estem col·laborant amb el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en la selecció de publicacions en sèrie amb l’objectiu d’oferir una col·lecció a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Detectem les revistes que són novetat al mercat i seguint uns criteris de selecció, dels títols que escollim, obtenim les dades d’identificació, preu de subscripció anual  i redactem una descripció del contingut, públic destinatari, etc. Els canvis de títol així com les cessions de les publicacions també són comunicats al Servei de Biblioteques per tal d’actualitzar les dades.

Amb l’objectiu de facilitar el treball de renovació de publicacions en sèrie de les biblioteques públiques i cobrint els diferents àmbits temàtics, una altra de les tasques que varem fer va ser elaborar el Lot bàsic de Publicacions en Sèrie, que consta d’uns 180 títols.

Aquest mes d’octubre el Servei de Biblioteques va publicar una mostra del Lot bàsic de Publicacions en Sèrie sobre revistes d’arts i esports. Podeu accedir-hi a l’adreça: http://cultura.gencat.cat/bibliografia/cerca.asp

Per més informació podeu contactar amb nosaltres a l’adreça serie@cobdc.org

Salutacions!

GT Publicacions en Sèrie

Escriu un comentari