Entrades
Comentaris

Després de 5 anys de vida digital, la revista Núvol es publica en suport paper. Es tracta d’una publicació molt ben valorada en el món de la cultura catalana, que explora la vida cultural del país a través de contribucions breus i entrevistes, agrupades en blocs temàtics, que tracten de llengua, literatura, art, pedagogia, activisme cultural i història.

 

Més informació: http://www.nuvol.com/

https://www.facebook.com/elnuvol/

@nuvol_com

 

Escriu un comentari