Entrades
Comentaris

El primer diari de Catalunya

Diario de Barcelona’ nasqué el 1792 com una gaseta d’informacions religioses, meteorològiques, militars i portuàries.

Josep M. Solé i Sabaté

El Diario de Barcelona fou una de les primeres capçaleres que sortiren al carrer l’any 1792. Durant una gran part del segle XIX es va convertir en el mitjà representant de la mentalitat liberal-conservadora de la burgesia catalana. Redactat inicialment en castellà, es va passar al català i al francès en el període d’ocupació napoleònica i posteriorment va tornar al castellà. Amb l’esclat de la Guerra Civil, la seva producció es va aturar el 1937. Va renéixer el 1940 gràcies a la fidelitat a la causa monàrquica i al seu barcelonisme. El tiratge va anar disminuint i es van viure girs ideològics. L’any 1985 el comprà  l’Ajuntament de Barcelona. Va passar per diferents propietaris fins el 1994 què va deixar de publicar-se en paper. En la seva darrera etapa la seva edició va ser on-line, fins al 2009, en què va desaparèixer.

Més informació llegiu l’article de Josep M. Solé i Sabaté a la revista Sàpiens

Escriu un comentari