Entrades
Comentaris

Reduccions és una revista dedicada a la poesia. Publica textos poètics originals, traduccions, estudis, ressenyes de llibres de poesia o d’estudis de poesia. La periodicitat és quadrimestral, aproximadament. Francesc Codina és el responsable i avui ens respon el nostre qüestioanri.

-Quins han estat els seus projectes editorials?

La revista ha publicat 107 números des de la seva fundació, amb una periodicitat gairebé trimestral. La majoria d’aquests números són miscel·lanis, però també n’hi ha cap una vintena de monogràfics, dedicats a l’obra de poetes (per exemple, Vinyoli, Carner, Riba, Marçal, Bartra, Serrallonga, Martí i Pol, etc.), a temàtiques concretes (traducció poètica, relació entre poesia i ciència, llengua i poesia) o a panorames de poesia contemporània (poesia basca, poesia neerlandensa, etc.).

-Parli’ns dels orígens. Què és el que us va moure a encetar aquest repte?

Reduccions va ser fundada el 1977 per un grup format per Miquel Martí i Pol, Segimon Serrallonga, Antoni Pous, Jordi Sarrate, Ricard Torrents i Lluís Solà (aquest darrer en va ser el director des de la fundació fins a l’any 2015).

El repte que va moure el grup fundador en aquells anys de la transició en què es va recuperar l’ús públic del català va ser el de crear una revista dedicada a la poesia semblant a les que existien en altres cultures que no havien patit la repressió (com, per exemple, la revista Poetry).

-Quin perfil de lector te la vostra publicació?

La revista té uns 300 subscriptors, que en són els lectors habituals. Actualment també és accessible online al portal RACO (excepte els tres darrers números).

El perfil de lector és una persona interessada per la poesia i la literatura en general. Com que la revista no segueix una tendència determinada, els lectors són representatius d’un ampli ventall de sensibilitats, gustos, preferències en relació amb el fet poètic.

-Com s’escullen els temes i els col·laboradors?

Hi ha un consell de redacció format per 16 persones que proposa temes i col·laboradors. D’altra banda, la revista rep originals tant de textos poètics com d’estudis per a la seva publicació, que són examinats pel consell de redacció que decideix si es publiquen o no. Al web de la revista es poden consultar les normes de presentació d’originals.

-Com assumiu l’era web?

Volem mantenir la revista en paper i pensem que per aquesta raó hem de ser molt presents a l’esfera digital. Com s’ha dit, la revista és al portal RACO, disposem d’un web propi i comptes de Facebook i Twitter. De totes maneres, encara pensem que tenim molt de camp per córrer pel que fa a la presència en l’àmbit digital.

-Com veu el futur de les publicacions periòdiques en paper?

Hauran de conviure amb les manifestacions digitals. En el nostre cas la base de subscriptors ens permet de mantenir la revista en paper. Però, a diferència del que passava temps enrere, actualment molt poca gent se subscriu a la revista per tenir-hi accés. Més aviat ho fa com una forma de suport i de mecenatge. I és per aquí que pensem que es poden mantenir i fins i tot ampliar les subscripcions.

-I el futur de les digitals?

En principi, seran els mitjans de massa. Però existeix el problema de la qualitat. En el món digital costa de trobar-hi les referències.

-Quins canals de distribució i difusió feu servir.

La revista és publicada per Eumo Editorial i, a part de les subscripcions, és distribuïda per Àgora Solucions Logístiques a llibreries de referència.

-Quines revistes s’enduria a una illa deserta?

Reduccions, perquè la poesia fa molta companyia. També Els Marges, Llengua & Literatura, Serra d’Or, Anuari Verdaguer, Poetari, Núvol, l’Avenç, el Temps… revistes d’aquesta mena.

-Quines altres revistes ens recomana i per què?

Les mateixes que he esmentat a la resposta anterior.

-Què és el millor de la seva feina?

És una bona feina perquè és la que m’agrada.

-Voldria afegir o recomanar alguna cosa…?

Donar-vos les gràcies per l’enquesta i disculpar-me pel retard a respondre-la.

Moltes gràcies per atendre’ns i molts èxits i continuïtat a Reduccions.

 

Escriu un comentari