Entrades
Comentaris

Des de la Biblioteca de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona s’ofereixen una llista de revistes duplicades que es poden consultar  a: http://www.uab.cat/doc/BMDuplicatRevistesfebrer2015

Aquests donatius s’ofereixen a institucions, no a particulars. Les peticions seran ateses per ordre d’arribada i les despeses d’enviament a càrrec del centre peticionari.
Els interessats poden respondre fins el 23 de febrer  a Bib.Medicina@uab.cat
Biblioteca Medicina Bellaterra

Campus Universitari, edifici M
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. 93 581 1918
bib.medicina@uab.cat
Twitter: @medicinauab

Escriu un comentari