Open Source Survey, o com es comporta la comunitat de codi obert

El GitHub, en col·laboració amb acadèmics, la indústria i la comunitat de codi obert, ha publicat l’informe Open Source Survey amb el que vol donar a conèixer el comportament de les persones que usen i creen programari de codi obert i la seva valoració sobre aquesta tecnologia.

La recollida de dades s’ha dut a terme mitjançant una enquesta aleatòria feta a 5.500 creadors, usuaris o seguidors d’uns 3.800 projectes de codi obert dipositats a GitHub, juntament amb unes altres 500 respostes rebudes de creadors o usuaris d’altres plataformes. Els resultats es poden descarregar lliurament (format CSV).

L’enquesta (també descarregable en format TXT) consta de set apartats:

 1. Preguntes sobre el tipus i la forma de participació en la comunitat de codi obert (desenvolupador, usuari, seguidor…).
 2. Preguntes sobre les coses que són importants en el moment de la tria o de la participació en projectes de programari de codi obert.
 3. Preguntes sobre pràctiques i actituds al voltant de la privacitat i transparència en relació al codi obert i la xarxa en general (menció o no de l’autoria dels desenvolupadors, informació personal a la xarxa, etc.).
 4. Preguntes sobre com les persones cerquen i troben ajuda en la comunitat de codi obert sobre els projectes.
 5. Preguntes sobre experiències negatives en el context de la comunitat de codi obert (manca de resposta, documentació incompleta o difícil d’entendre, comentaris inapropiats referents a l’orientació sexual o a característiques demogràfiques, etc.).
 6. Preguntes sobre la relació del programari de codi obert en l’entorn professional (freqüència d’ús, contribució com a part del treball, etc.).
 7. Preguntes demogràfiques (edat, pertinença a una minoria ètnica o nacional, orientació sexual, etc.) i de coneixements i habilitats (nivell d’anglès, estudis formals, edat en què per primer cop es va emprar un PC amb connexió a Internet, etc.).

De l’anàlisi dels resultats, els mateixos responsables de l’informe han elaborat una llista de punts més destacats, d’entre els quals els més rellevants, des del meu punt de vista, serien:

 1. La qualitat de la documentació sobre els projectes és un element clau. Una documentació clara, completa i actualitzada ajuda a entendre els seus objectius, com emprar-los, com participar-hi. Malauradament, un 93% dels enquestats afirma que la poca qualitat de la documentació es un problema generalitzat. És més, un 60% d’aquells que es declaren participants en algun projecte reconeixen que mai o gairebé mai contribueixen a la documentació del mateix.
 2. A l’hora de triar un projecte, el 64% dels enquestats afirmen que l’element més determinant és que la llicència sigui de codi obert. En un percentatge molt similar (67%) es manifesten les persones que volen contribuir en un projecte.
 3. Gairebé un 25% dels enquestats llegeix i escriu l’anglès amb dificultats, pel que es recomana documentar els projectes amb un llenguatge clar i de fàcil compressió.
 4. La desigualtat de gènere entre les persones que han respost l’enquesta (que ha estat aleatòria) és abismal: 95% homes / 3% dones (1% no binari). Ara bé, això no té un reflex en l’interès per a codi obert perquè un 68% dels homes i un 73% de les dones manifesten el seu interès en participar en algun projecte.
 5. Un 70% de les respostes corresponen a treballadors (a temps complet o parcial), i un 85% d’aquests participen en algun projecte de manera freqüent o ocasionalment com a part de la seva feina principal.
 6. Un 81% dels enquestats que treballen diuen que utilitzen de manera freqüent programari de codi obert a la seva feina, i un 65% del que participen en el desenvolupament d’un projecte afirmen que ho fan com a part de les seves tasques laborals.
 7. Un 86% de les respostes trien la seguretat com l’avantatge comparativa del codi obert. De fet, aquesta és l’única dimensió del codi obert que els enquestats han declarat clarament com a millor en comparació al programari propietari (per exemple, només un 36% considera que l’experiència d’usuari sigui millor i nomes un 30% que el programari de codi obert sigui més estable).

Hi ha d’altres conclusions que podreu trobar destacades en el web de l’informe, i si en voleu treure les vostres pròpies us podeu descarregar el fitxer de dades i analitzar-les vosaltres mateixos.

Sigui com sigui, cal valorar el fet que aquest Open Source Survey posa a la llum aspectes de comportament de la comunitat de codi obert poc estudiats. A més, els resultats d’aquesta recerca poden ser la base per al desenvolupament d’unes bones pràctiques que, a la fi, contribueixin a una major i millor difusió del projectes de codi obert.