FOLIO, una plataforma de serveis bibliotecaris en codi obert

Ara que, tal com assenyala Marshall Breeding, el mercat dels proveïdors de solucions bibliotecàries s’està concentrant en unes poques grans empreses és d’agrair l’aparició d’un projecte com FOLIO, que pretén oferir una alternativa de programari per a biblioteques en codi obert.

FOLIO (acrònim de Future Of Libraries Is Open) es defineix com un espai de treball col·laboratiu entre bibliotecaris i empreses del sector per al desenvolupament de i la innovació en tecnologies. I val a dir que les empreses que actualment formen part del projecte no són actors menors: EBSCO (que va fer un contribució inicial milionària), Index Data, SirsiDynix, ByWater

El principal resultat d’aquest treball conjunt serà, en un futur pròxim, una plataforma de serveis bibliotecaris (en anglès, library services platform o LSP) de codi obert que podrà competir amb els dos productes propietaris que actualment dominen el mercat: Alma d’Ex-Libris i WorldShare Management Services d’OCLC.

Les plataformes de serveis bibliotecaris s’ofereixen com solucions tecnològiques avançades per superar les limitacions dels tradicionals sistemes de gestió integrada (en anglès, integrated library system o ILS). La gestió automatitzada de les biblioteques és cada cop més complexa, amb una creixent i cada cop més complexa gamma de materials impresos i digitals, amb unes entorns cada cop més variats (repositoris, catàlegs, arxius, col·leccions especials…), i amb uns serveis cada cop més sofisticats (als clàssics serveis de adquisició, catalogació i préstec cal afegir-hi els de dades obertes, dades enllaçades, dades de recerca, publicació…).

Davant d’aquesta problemàtica, el que FOLIO vol oferir és un codi i unes eines base, una plataforma, a partir dels quals els desenvolupadors i les empreses puguin crear o integrar les seves aplicacions d’una manera interoperable. Això vol dir, segons els responsables de FOLIO, que els responsables de les biblioteques podran cercar en aquesta plataforma les aplicacions que necessitin, instal·lar-se-les i crear-se un sistema automatitzat a mida. Emprant una analogia molt encertada de Matt Enis, la plataforma de FOLIO vindria a ser un Android per a les biblioteques.

El projecte va començar a finals de 2016 i, segons el seu roadmap, es preveu que el 2018 s’alliberarà la primera versió dels mòduls bàsics per a la gestió de biblioteques (catalogació, préstec, adquisició…). A partir d’aquí, el propòsit és continuar desenvolupant noves aplicacions que donin resposta no només a les necessitats clàssiques de les biblioteques, sinó també a reptes de futur com Linked Data Triplestore, Data Mining, etc. A l’espai Apps & Timelines es poden consultar les aplicacions que FOLIO ha identificat com a necessàries per a les biblioteques.

El que sí que ja està disponible en el lloc FOLIO software development és el codi base de la plataforma (sota la llicència Apache v2), gràcies al qual els desenvolupadors poden familiaritzar-se amb les interfícies de programació d’aplicacions (APIs) amb les que poden crear programes compatibles amb la plataforma.

Més enllà d’aquests concrecions, la filosofia que hi ha darrera de la plataforma de FOLIO es basa en cinc principis:

  • Flexibilitat: qualsevol biblioteca o consorci podrà escollir les aplicacions que millor satisfacin les seves necessitats.
  • Modularitat: les aplicacions es podran connectar fàcilment les unes amb les altres. Qualsevol proveïdor o biblioteca pot contribuir amb aplicacions de codi obert o de
  • Extensibilitat: FOLIO es podrà integrar amb aplicacions pròpies o externes de les biblioteques (sistemes de gestió empresarial, repositoris institucionals, eines de descobriment….).
  • Modern: FOLIO inclourà les arquitectures i les tecnologies més avançades com ara servei en núvol, multipropietat (per garantir l’escalabilitat), dades obertes enllaçades (en anglès, Linked Open Data o LOD)…
  • Assumible: SirsiDynix, ByWater, EBSCO i d’altres proveïdors oferiran serveis d’allotjament a preus econòmics.

Per al seguiment del projecte, FOLIO disposa d’un fòrum de discussió (FOLIO discussion site) i d’un compte a Twitter (@FOLIO_LSP).

No hi ha dubte, com destaca Marshall Breeding, que estem davant d’una iniciativa de codi  obert que, si fructifica, pot esdevenir una alternativa amb possibilitats  de disrupció en l’actual mercat de les plataformes de serveis bibliotecaris, especialment en l’àmbit acadèmic.

Ara bé, no tothom veu tan clara la viabilitat del projecte. Una de les veus més crítiques ha estat la de Carl Grant, antic president d’Ex Libris North America i actual Cap dels Serveis de Tecnologia de les biblioteques de la University of Oklahoma. El novembre de 2016, Grant va escriure el post FOLIO, acronym for ‘Future of Libraries Is Open’? I’d suggest: ‘Fantasy of Librarians Inflamed by Organizations’ on qüestiona el model de desenvolupament col·laboratiu i voluntari de FOLIO basat en personal a temps partit que ha de compatibilitzar el desenvolupament de les aplicacions amb la seva feina habitual.  Grant posa en dubte el calendari d’evidències de FOLIO (primer alliberament al 2018) i creu que amb aquest model pot trigar ben bé una dècada abans no pugui oferir una plataforma de serveis competitiva, i que per a llavors les solucions propietàries hauran incorporat noves millores i innovacions. De fet, per a Grant FOLIO respon a una estratègia d’EBSCO que, en no disposar d’una plataforma de serveis pròpia, pretén desviar l’atenció dels clients en les solucions dels seus competidors (Ex-Libris i OCLC) i, d’aquesta manera, no perdre vendes de la seva eina de descobriment EBSCO Discovery Service.

Massa conspirador tot plegat? El temps ho dirà. El cert és que una quantitat important de persones, recolzades per un nombre considerable d’empreses de rellevància en el sector, estan treballant des de finals de 2016 per tirar endavant un ambiciós projecte de codi obert per oferir a la comunitat bibliotecària una plataforma de serveis que pugui competir amb les dues solucions propietàries existents i, d’aquesta manera, obrir un mercat que per a alguns s’està concentrant perillosament en unes poques mans.

Sigui com sigui, caldrà seguir la pista a FOLIO…