Biblioteques lliures per treballar amb gràfics estadístics dinàmics

Les taules estadístiques i els gràfics són un tipus de contingut present en molts tipus de llocs web, entre els quals els de les unitats d’informació. Les memòries anuals o les dades estadístiques de l’ús dels serveis i equipaments, són només dos exemples de la seva aplicació. Si ampliem l’àmbit al de les institucions mares d’aquestes unitats (universitats, fundacions, associacions, departaments, ministeris, etc.), encara en trobem molts més usos, molts d’ells relacionats amb la transparència de la informació pública.

En l’àmbit de la ciència informàtica, una biblioteca (traduït també amb força freqüència com a llibreria), és un conjunt de subprogrames amb unes funcions molt específiques utilitzats en el desenvolupament de programari. En aquest sentit, proporcionen un codi que passa a formar part del programa en el qual s’integren, creant una certa dependència entre ambdós. L’ús de biblioteques permet als desenvolupadors afegir “parts preconstruides” per tercers als seus projectes sense haver de desenvolupar-les des de zero.

En aquesta entrada, us presentem 5 biblioteques de JavaScript lliures que us permetran afegir gràfics dinàmics als vostres llocs web o aplicacions. En tots els casos, cal uns mínims coneixements de JavaScript i d’estadística.

Chart.js

Permet crear diferents tipus de gràfics: de línies, de barres o columnes, radials, ciclogrames, de dispersió o bombolles, d’àrea, etc. És totalment personalitzable pel que fa a l’ús dels colors, llegendes o tipus de lletra, entre altres. Una altra característica és que els gràfics creats són totalment responsius i, per tant, s’adapten automàticament a les diferents mides de pantalla des de les quals els usuaris accedeixen al nostre web.

Gràfic creat amb Chart.js

Gràfic creat amb Chart.js. Trobareu l’exemple interactiu a: http://www.chartjs.org/samples/latest/tooltips/custom-line.html

Chartist.js

Com el Chart.js incorpora suport per a la creació dels tipus de gràfics més populars. La diferència és que no només permet crear gràfics interactius, sinó també animats. També és compatible amb diferents tipus de plugins que permeten afegir noves característiques relacionades amb l’accessibilitat dels gràfics, l’addició d’indicadors de funció dinàmics, incloure funcions de zoom, etc.

La pàgina d’exemples, permet editar-los i veure els canvis en temps real, una funcionalitat molt útil per entendre el funcionament de la biblioteca.

Gràfic creat amb Chartist

Gràfic creat amb Chartist.

D3.js — Data-Driven Documents

Un dels més complets pel que fa a tipus de gràfics. A més dels mencionats en ressenyes anteriors, permet la creació de diagrames de caixes (conegut també com a caixes i bigotis), vistes en mode calendari, cartogrames, dendogrames, treemaps, polígons de Thiessen, diagrames de dispersió, núvols d’etiquetes, entre molts altres. La creació de gràfics pot arribar a ser complexa, però disposa d’una àmplia documentació i d’un bon grapat d’exemples.

Gràfic creat amb el D3.js i publicat al New York Times

Gràfic creat amb el D3.js i publicat al New York Times.

Plotly.js

Una important quantitat de tipus de gràfics entre els quals també gràfics en tres dimensions o multieixos. Una altra característica disponible al Plotly.js i que no trobem de manera nativa a la resta de biblioteques ressenyades és la possiblitat d’afegir controls per modificar en temps real els valors dels gràfics, per exemple, per filtrar les dades per un país determinat o per veure un interval de temps concret. Com el Chartist.js també permet crear gràfics animats.

Gràfic creat amb el Plotly.js

Gràfic creat amb el Plotly.js

Chartkick

A diferència de la resta de biblioteques ressenyades, Chartkick no només es troba disponible per JavaScript, sinó que els gràfics amb aquesta biblioteca també es poden generar amb altres llenguatges de programació molt populars com ara el Ruby o el Phyton. De les cinc és de la que menys documentació hem trobat, cosa que pot dificultar la vida, especialment, als usuaris més novells. Més enllà dels tipus de gràfics habituals, Chartkick també permet crear el que anomenen “geo charts” amb informació estadística sobre un mapamundi.

Gràfic creat amb Chartick

Gràfic creat amb Chartick.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *