Els 4 millors editors de codi font lliures

Què és un editor de codi font

Un editor de codi font és un editor de text, dissenyat específicament per editar el codi font (instruccions escrites en un o diversos llenguatges de programació, de marques, etc.) d’un programa informàtic o lloc web. En l’àmbit professional, s’acostumen a utilitzar editors de codi font integrats dins d’un IDE (Integrated Development Environment, o Entorn Integrat de Desenvolupament), tot i que també n’existeixen com a aplicacions independents (standalone).

L’any 2012, ja vam oferir una llista de les 5 millors alternatives lliures al Dreamweaver d’Adobe disponibles al mercat. A continuació, us mostrem una selecció actualitzada dels que creiem que són els 4 millors editors de codi font independents de programari lliure.

Notepad++

Plataforma: Windows.

Un clàssic que no perd pistonada i que continua trobant-se entre els editors més populars. Ofereix totes aquelles característiques bàsiques i moltes d’avançades que tot editor de codi font ha de tenir: sintaxi acolorida, indentació, autocompletat (tot i que no de tipus intel·ligent), autodesat, macros, un sistema de pestanyes i de finestres duals que permet treballar simultàniament amb diversos documents, així com les tradicionals eines per cercar i reemplaçar múltiples cadenes de text.

És compatible amb més de 70 llenguatges, entre els quals els més populars: HTML, C, C++, CSS, java, JavaScript, Perl, PHP, Phyton, Ruby, SQL, TeX, XML…
Interfície del Notepad++ versió 7

Atom

Plataforma: multiplataforma (Windows, Mac i Linux).

Atom és un editor pensat per desenvolupadors que necessiten totes les funcionalitats d’un editor de codi font, algunes més avançades disponibles en la majoria d’IDEs, però, sobretot, un programa totalment personalitzable i extensible gràcies a una gran quantitat de paquets que permeten ampliar les funcionalitats disponibles al paquet bàsic. Una personalització que és la bandera que onegen els seus creadors amb el lema “a hackable text editor for the 21st Century”. Plantilles per canviar la interfície gràfica, selectors de color, funcions d’escriptura ràpida i ordenació del codi, fàcil integració de biblioteques i CDNs o validadors, són només alguns exemples de paquets addicionals disponibles. Una altra característica interessant, més pròpia dels IDE que dels editors que ens ocupen en aquesta entrada, és la seva integració amb el sistema de control de versions Git, integrat amb el servei de GitHub

Entre d’altres, Atom suporta els llenguatges següents: HTML, CSS, Menos, Sass, GitHub Sazonó Markdown, C/C++, C#, Va, Java, Objetivo-C, Javascript, JSON, CoffeeScript, Python, PHP, Ruby, Ruby on Rails, Shell Script, Clojure, Perl, Git, Marca, Property List(Apple), TOML, XML, YAML, Mustache, Julia & SQL.

Interfaz de Atom

Paquet Emmet per Atom.

Paquet Emmet per Atom per afegir funcions d’escriptura ràpida. Font de la imatge: J. Román Hernández

Brackets

Plataforma: multiplataforma (Windows, Mac i Linux).

A diferencia de l’Atom, El Brackets és un editor de codi font pensant exclusivament per a la programació web (la tradicional tripleta de llenguatges: HTML, CSS i JavaScript). Una de les seves característiques principals és la possibilitat d’editar el codi i veure el resultat final en temps real. Com l’Atom, disposa d’un bon grapat d’extensions com les funcions d’escriptura ràpida, integració amb Git, minificadors de JavaScript i CSS, integració de validadors de codi, etc.
Interfaz de Brackets

 

Aptana Studio

Plataforma: multiplataforma (Windows, Mac i Linux).

A l’Aptana ja el vàrem incloure a la selecció d’editors de codi font del 2012. Actualment, continua sent una de les opcions preferides dins de l’àmbit del programari lliure per a l’edició de codi font, tot i haver perdut alguns usuaris per l’aparició d’altres opcions comentades anteriorment com l’Atom o el Brackets.

Des de l’adquisició de l’Aptana per part de la companyia Appcelerator, ha incorporat noves funcionalitats, fins al punt que pot considerar-se més aviat un IDE que no pas un simple editor de codi font.

Inclou totes les funcionalitats bàsiques esperades ja comentades en les ressenyes anteriors, entre les que podem destacar també un terminal incorporat per executar comandes, integració amb Git, depuradors, validació de codi, etc.

Entre els llenguatges suportats trobem: HTML, CSS, JavaScript, RubyPHP i Phyton.

Interfície de l'Aptana Studio

 

Bibliografia i més informació