Fidel a la seva cita, un any més –i ja en van set– l’Anuario ThinkEPI ha arribat als seus lectors:

Anuario ThinkEPI. 2013. Barcelona: El Profesional de la Información, 2013. 271 p. ISBN 978-84-9029-871-8. 97 €.

Des de la seva aparició el 2007, l’anuari recull les notes de ThinkEPI. Aquest és un grup d’una cinquantena llarga d’experts en Informació i Documentació (professors i professionals) d’arreu d’Espanya. Les notes són textos relativament breus (més breus que un article de revista, al voltant de 1.500 paraules) que els membres del grup van pulicant al llarg de l’any per mitjà de la llista de distribució Iwetel i a la pàgina mateixa de ThinkEPI: http://www.thinkepi.net/. Per a la seva publicació definitiva en paper, els textos són revisats i actualitzats.

En aquesta edició són 37 autors (10 de Catalunya, 5 del País Valencià, 21 de la resta de l’Estat i 1 estranger) els que presenten els seus treballs, distribuïts en aquests aparats:

  • Formación y profesión (4 treballs)
  • Bibliotecas (10)
  • Gestión de información (3)
  • Comunicación científica (4)
  • Mercado, industria y sector información (5)
  • Sistemas de información (11).

Destacarem tot seguir els treballs que més relació guarden amb la temàtica d’aquest blog. Un dels primers és el que signa Carlos Tejada-Artigas, «Profesión y formación universitaria en 2012» (p. 17-23), el qual fa una revisió bibliogràfica del més imporant que s’ha publicat sobre el tema durant l’any passat (27 referències citades).

Interessant també el treball de Josep Cobarsí-Morales: «Gestión de información en organizaciones 2012: perspectivas y tendencias», p. 91-97. Hi desenvolupa els temes de la seguretat de la informació personal, la intel•ligència competitiva, el comportament informacional, la gestió documental, el fenomen «big data» i  l’Internet dels objectes.

No hi falten els treballs centrats en la crisi econòmica i en la manera com hi fem front des del nostre sector, com el de José-Antonio Gómez-Hernández, de Murcia (p. 138-145), un dels autors que més ha escrit sobre el tema a Espanya. El títol del seu treball: «Adaptación y reacciones del sector bibliotecario a la crisis de presupuestos públicos para cultura» on descriu i documenta molt rigorosament la situació de retallades que pateixen les biblioteques a Espanya.

El tema en auge del «big data» i les seves implicacions per als bibliotecaris-documentalistes és abordat per Antonia Ferrer-Sapena i Enqrique A. Sánchez-Pérez: «Open data, big data: ¿hacia dónde nos dirigimos?», p. 150-156. Molt recomanable com a divulgador dels conceptes relacionats amb els diferents àmbits: empresarial, periodístic, administratiu…

De la mateixa temàtica destaquem una altra entrada de Jorge Serrano-Cobos: «Big data y not so big data» (p. 161-163), el qual dóna a conèixer programaris per a l’anàlisi de grans quantitats de dades.

Per acabar, la nota de Javier Guallar «Prensa digital en 2011-2012», p. 194-199, menciona el periodisme de dades i els fact checkers, conceptes que van ser motiu d’una entrada en aquest blog no fa gaire.

A més a més de les notes de ThinkEPI, es publica també una selecció de les ressenyes aparegudes prèviament al Blok de BiD (són un total de 27 notes, que fan referència a treballs recents fets per organismes de recerca o unitats d’anàlisi de xarxes i consorcis d’abast internacional, com ara JISC, OCLC, o bé articles de fons publicats en revistes científiques).

El número acaba, com en anys anteriors, amb la secció «2012 en 60 noticias», que com diu el títol, fa un repàs dels fets més destacats a escala internacional (però amb un 24 % de notícies pròpies de l’Estat espanyol) esdevinguts durant l’any anterior en el camp de la Informació i Documentació, per ordre cronològic.

En conclusió, una obra que no pot faltar en cap biblioteca, que permet estar al dia de tot allò més nou i important del nostre àmbit professional, i fer-ho d’una manera àgil i amb un llenguatge assequible.