Un context canviant, ple d’oportunitats

Publicat el 7 gener 2016 a Oportunitats de feina |

El bibliotecari-documentalista, peça clau en la societat de la informació i el coneixement, ha de mantenir-se al corrent de l’evolució de l’entorn per aprofitar les oportunitats que se li presenten. Actualment la tecnologia proporciona nous artefactes i noves aplicacions que modifiquen les relacions de l’individu amb el seu entorn, tant en la manera de socialitzar-se, d’accedir a la informació… de viure, en general.

Presentem avui un... [...]

Oportunitats de treball al sector TIC

Publicat el 29 desembre 2015 a Oportunitats de feina |

El macrosector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) és un dels principals motors econòmics de les societats desenvolupades actuals. Un ús efectiu i innovador de les TIC proporciona a les empreses la capacitat de competir i evolucionar. D’altra banda, les TIC és un dels sectors que menys s’ha vist afectat per la crisi econòmica que estem començant a superar, i els estudis de prospectiva li auguren un creixement important... [...]

La funció formadora del bibliotecari-documentalista

Publicat el 13 octubre 2015 a Oportunitats de feina |

A mesura que la informació s’ha fet més present pertot i el seu accés s’ha fet més fàcil per a tothom, ha disminuït el pes del paper del bibliotecari-documentalista com a mediador o facilitador de fonts d’informació, i han agafat rellevància altres funcions, que ja portàvem a terme des de sempre.

En aquest context, el rol de la recomanació i l’assessorament en la tria de lectures i d’informació (comunament anomenat... [...]

«Vendre’ns» a les empreses per trobar feina

Publicat el 23 juliol 2015 a Oportunitats de feina |

Com és prou sabut, una bona part de bibliotecaris-documentalistes treballa en l’entorn de l’empresa privada. Porten a terme funcions diverses i denominacions variades, com ara documentalistes tècnics, gestors documentals, arxivers, gestors del coneixement, curadors de contingut, entre d’altres.

Però encara hi ha moltes organitzacions on no hi ha cap especialista que tregui rendiment dels recursos informatius propis, que asseguri una... [...]

Nova edició del Mobile World Congress

Publicat el 3 març 2015 a Oportunitats de feina |

Per desè any consecutiu Barcelona acull el principal congrés mundial dedicat a la tecnologia mòbil, el Mobile World Congress. Aquests dies tots els mitjans de comunicació posen de relleu les repercussions econòmiques per a la ciutat i el país, i els avançaments tecnològics que es presenten en aquest gran aparador. N’hem parlat ja en [...]

Pàgina 1 de 212
Cursos del COBDC 2018 Ser col·legiat no té preu 5è Premi de Recerca en l'àmbit de la informació i la documentació Item Formació a mida Cobdc Borsa de treball COBDC Butlletí del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

tornar a l'inici ↑

COBDC | Avisos legals | Contacte: observatori@cobdc.org