Aquí teniu a la vostra disposició un nou lliurament de 15 blogs que esperem que siguin del vostre interès. Actualment hi ha molts canals per rebre informació actualitzada, tant el clàssic Facebook com, sobretot, Twitter; però potser la tipologia dels blogs manté encara el seu interès informatiu en tant que no tenen restriccions d’espai en els continguts que distribueixen.

Ara bé, com que les plataformes de creació i publicació de blogs són a l’abast de tothom i sense cost, es dóna una gran abundància d’oferta d’aquest material. En conseqüència, cal seleccionar bé els títols que mereixen la pena de ser seguits regularment. Donat que a la nostra professió hi ha tantes especialitats i dedicacions diferents, cadascú sabrà triar els blogs que li resultin més interessants.

Aquestes seleccions de blogs que donem a conèixer a l’Observatori recullen propostes de matèries diferents, així com també altres títols generals. La tria, que no exclou pas les de les edicions anteriors, es basa en uns criteris qualitatius: l’interès dels continguts, la varietat temàtica i l’actualització freqüent de les entrades en són els elements principals. Per localitzar les seleccions anteriors, només cal fer un clic a la pestanya de «Recursos – Blogs» d’aquest Observatori.

És innegable la necessitat que el bibliotecari-documentalista estigui al corrent de notícies, bones pràctiques, opinions, resultats de recerca i novetats bibliogràfiques o tecnològiques relacionades amb la seva feina quotidiana, i ha de destinar un temps de la seva jornada a l’actualització d’aquests coneixements. Esperem que amb la tria que us presentem us sigui més fàcil acomplir aquest objectiu.

Agrairem qualsevol comentari amb suggeriments de nous blogs per incloure en una futura edició d’aquesta tria.

ACLEBIM: Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles
http://aclebim.blogspot.com.es/
Blog de l’Asociación, que va ser fundada el 1998 a Castella i Lleó. El blog, creat el gener de 2008, informa de tota mena de novetats al voltant dels bibliobusos, bàsicament del conjunt de l’Estat, amb alguna informació de l’exterior. S’actualitza regularment cada mes.

Anatarambana: literatura infantil
http://anatarambana.blogspot.com.es/
Blog creat l’octubre de 2010 per Ana Garralón, especialista en el tema. Les entrades inclouen reflexions, ressenyes d’informes tècnics, comentaris a obres de literatura infantil i juvenil, entrevistes… El blog rebé el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2016 concedit pel Ministeri. Acumula gairebé un milió de visites.

Biblioteca juvenil: tot el que vols saber sobre biblioteques juvenils
http://www.bibliotecajuvenil.com/
Creat l’agost de 2015 per Júlia Baena, bibliotecària que acumula força experiència en aquest camp. El blog inclou ressenyes de llibres de literatura juvenil, consells per a bibliotecaris, selecció de webs i altres recursos, bones pràctiques…

Biblioteconomía: resúmenes de artículos sobre Biblioteconomía
http://blog.bne.es/biblioteconomia/
Blog elaborat per la Biblioteca Nacional d’Espanya. Consisteix, tal com diu el subtítol, en resums d’articles del nostre camp seleccionats de les principals revistes especialitzades, d’arreu del món. Les temàtiques concretes són del tot variades, i els resums van signats. Començà el desembre de 2012.

El blog del CSUC: actualitat del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
http://blog.csuc.cat/
Mitjà de comunicació del CSUC iniciat el novembre de 2015. Les entrades donen a conèixer les seves activitats, que se centren en l’àmbit de les biblioteques i les tecnologies de la informació, en el marc de les universitats de Catalunya.

Booklab blog
http://wischenbart.com/booklab/
A càrrec de la consultoria Rüdiger Wischenbart Content & Consulting, de Viena. El blog va començar el març de 2007 i està dedicat al món de l’edició: s’hi exposen tendències, moviments empresarials, resums d’informes… amb una dedicació especial a l’edició electrònica.

Gencat blog
https://generalitat.blog.gencat.cat/
Blog de la Generalitat de Catalunya que dóna a conèixer els projectes de la institució a Internet («nous webs, productes multimèdia, aplicacions, eines, solucions corporatives i molts altres serveis»). Moltes de les notícies tenen relació amb l’administració electrònica. Iniciat el juliol de 2009.

Google scholar digest: research on Google scholar: empirical evidences
http://googlescholardigest.blogspot.com.es/
A càrrec del grup de recerca EC3, de la Universitat de Granada, que el va crear l’abril de 2014. Dóna a conèixer recerques fetes en base a Google acadèmic, elaborades tant pel grup mateix com alienes. S’actualitza una vegada al mes, aproximadament.

IFLA New Professionals Special Interest Group (NPSIG)
https://npsig.wordpress.com/
El grup va ser creat el 2004, per promoure la participació dels bibliotecaris joves en les activitats de l’IFLA i de l’associacionisme professional en general. Organitzen seminaris presencials i virtuals i faciliten els contactes arreu del món.

Información en materia de patentes: todo sobre patentes en español
http://patentes.wordpress.com/
Blog especialitzat en informació sobre patents creat l’abril de 2011 per Francisco José Moreno Gómez, funcionari de l’Estat involucrat en el tema. Les entrades són llargues i documentades, de força qualitat. Presenta casos pràctics i també reflexions més generals.

Legajos en la web
http://legajosenlaweb.blogspot.com.es/
Blog iniciat el desembre de 2011 per José Luis Muñoz, cap de secció de l’Archivo Central de la Secretaría de Estado de Educación. Cada entrada correspon a un vídeo de tema arxivístic (principalment d’Espanya i Amèrica Llatina), trobat a Internet, que pot correspondre a inauguracions d’arxius, actes o exposicions que s’hi celebren, testimonis d’usuaris…

Ofici de lector
http://oficidelector.blogspot.com/
Blog de ressenyes literàries a càrrec de Joan Garí i Clofent, escriptor valencià. Són crítiques força ben elaborades, sovint publicades prèviament a la premsa. Començà el novembre de 2005 i apareix setmanalment.

Pinakes: blog sobre biblioteconomía, software libre y tecnología
http://www.rubenalcaraz.es/pinakes/
A càrrec de Rubén Alcaraz, bibliotecari-documentalista a l’escola EINA i docent de la nostra àrea. A les entrades, de periodicitat mensual, hi té un pes important les tecnologies aplicades (disseny web, xarxes socials, SEO, etc.). Va començar el juny del 2011.

SciELO en perspectiva
http://blog.scielo.org/es
Creat el juliol de 2013, aquest blog tracta regularment d’aspectes relacionas amb la recerca, l’accés obert, la publicació electrònica… SciELO és una plataforma de publicació en línia d’unes 1.300 revistes científiques d’àmbit iberoamericà.

Transparencia y gobierno abierto
https://miguelangelblanes.com/
Blog de Miguel Ángel Blanes Climent, doctor en dret i especialista en el tema. Les entrades, força completes i documentades, tracten d’administració oberta, accés a la informació, etc. Començà el juny de 2015.