En aquests dies que estem, en què està començant un nou curs acadèmic, aprofitem l’avinentesa per oferir als nostres lectors una selecció àmplia de màsters (universitaris i propis) i cursos de postgrau oferts per universitats de Catalunya que poden resultar d’interès per a un bibliotecari-documentalista.

Està clar que la diversitat de perfils a què dóna peu la formació bàsica del nostre camp professional fa que hi hagi moltes opcions possibles de formació complementària que puguin resultar útils a l’hora de capacitar-nos en determinats àmbits. Des de tècniques de comunicació, gestió d’esdeveniments, administració de recursos, qüestions tecnològiques… La mostra que presentem, doncs, no la donem com una llista tancada. Al final de la relació hi ha els enllaços a les diferents universitats perquè la persona interessada continuï explorant d’altres ofertes.

En aquesta entrada ens limitem a les ofertes de cursos de màster i de postgrau oferts per universitats de Catalunya. Per descomptat que no és l’única modalitat per adquirir formació complementària: de tots és sabut que el Col·legi manté una oferta permanent de formació específica, així com ho fan altres entitats.

Presentem les propostes en dues categories: màsters i postgraus. Dins de cada apartat, l’ordre seguit és l’alfabètic dels noms dels cursos (sense tenir en compte les designacions del tipus de curs). De cada curs es donen les dades mínimes identificatives més l’enllaç a la pàgina web informativa corresponent.

Màsters

Màster universitari d’Arxivística i Gestió de Documents (120 crèdits)
UAB (Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents)
Presencial. En català (80 %) i castellà (20 %).
Preu: 74,71 € per crèdit
Més informació
Màster universitari de Cercadors: Màrqueting online, Posicionament, Community Manager i Content Curator (60 crèdits)
UPF
En línia. En castellà
Preu: 5.600 €
Més informació
Màster universitari de Documentació Digital (60 crèdits)
UPF
En línia. En castellà.
Preu: 5.600 €
Més informació
Màster universitari de Gestió de Continguts Digitals (90 crèdits)
UB-UPF
Presencial. En català (42 %) i castellà (58 %).
Preu: 2.927 €
Més informació
Màster propi de Gestió Documental i Informació a les Empreses (60 crèdits)
UB
En línia. En castellà.
Preu: 3.700 €
Més informació
Màster universitari de Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació (60 crèdits)
UAB (Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents)
En línia. En castellà.
Preu: 5.400 euros
Més informació
Màster universitari de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement a les Organitzacions (60 crèdits)
UOC
En línia. Multilingüe.
Preu: 2.913 €
Més informació
Màster universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació (60 crèdits)
UB
Semipresencial. En català (70 %) i castellà (30 %)
Preu (2014-15): 46,50 € per crèdit (2.790 €)
Més informació
Màster de Sistemes de Gestió per a Documents Electrònics: Disseny, Implementació i Governança (60 crèdits)
UOC
En línia. En castellà
Preu: 4.200 €
Més informació
Màster de Social Media Management (60 crèdits)
UOC
En línia. En castellà
Preu: 4.570 €
Més informació
Màster universitari de Societat de la Informació i el Coneixement (60 crèdits)
UOC
En línia. En castellà
Preu: 2.913 €
Més informació
Màster d’UX: Disseny d’Experiència d’Usuari (60 crèdits)
UPC
En línia. En castellà
Preu: 6.540 €
Més informació
Màster universitari d’UX: Usabilitat, Disseny d’Interacció i Experiència d’Usuari (60 crèdits)
UPF
En línia. En castellà
Preu: 5.600 €
Més informació

Postgraus

Postgrau de Big Data Management and Analytics (15 crèdits)
UPC
Presencial. En castellà
Preu: 3.500 €
Més informació
Postgrau de Digitalització i Difusió del Patrimoni Fotogràfic (18 crèdits)
UPC
Presencial. En castellà
Preu: 2.600 €
Més informació
Postgrau de Gestió, Preservació i Difusió d’Arxius Fotogràfics (30 crèdits)
UAB  (Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents)
En línia. En castellà
Preu: 2.400 €
Més informació
Postgrau d’Implantació de Projectes de Gestió de Documents Electrònics (30 crèdits)
UOC
En línia. En castellà
Preu: 2.345 €
Més informació
Postgrau d’Innovació, Vigilància Tecnològica i Propietat Industrial (25 crèdits)
UPC
En línia. En castellà
Preu: 4.000 €
Més informació
Postgrau de Llibreria (30 crèdits)
UB
Presencial. Català (80 %) i castellà (20 %)
Preu: 550 €
Més informació
Postgrau de Social Media Content: Community Manager i Content Curation (30 crèdits)
UOC
En línia. En castellà
Preu: 2.550 €
Més informació
Postgrau de Social Media Strategy: Anàlisi, Medició i Optimització (30 crèdits)
UOC
En línia. En castellà
Preu: 2.550 €
Més informació

 

Per a informació sobre altra oferta formativa, consulteu els llocs web de les universitats respectives:

UAB: http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-1345663347033.html
UB: http://www.ub.edu/biblio/ensenyaments/2.html
UdG: http://www.udg.edu/estudia/Elsestudis/tabid/2603/language/ca-ES/Default.aspx
UDL: http://www.udl.es/estudis/poficials.html
UIC: http://www.uic.es/ca/estudis?pill=mp
UOC: http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions
UPC: http://www.talent.upc.edu/cat/professionals/formacio/
UPF: http://www.idec.upf.edu/ca/seccions/oferta_formativa/masters_programes/masters.php
URL: http://www.url.edu/estudis
URV: http://www.urv.cat/masters_oficials/masters_oficials.html
UVIC: http://www.uvic.cat/masters-i-postgraus