Com orientar a les famílies

Com orientar les famílies a l’hora de triar la lectura: curs de prescripció per a bibliotecaris

59,00€92,00€

Donar èmfasi en la potenciació del plaer lector en etapes infantils i cicles inicials de primària, amb una bona orientació a l’hora d’escollir la lectura potencia l’engrescament pel procés lector.

Clear

Detalls del producte

DATA, HORARI I LLOC

PÚBLIC AL QUAL VA DIRIGIT

Bibliotecaris de biblioteca pública, infantil o escolar que vulguin proporcionar un servei  d’orientació a les famílies.

OBJECTIUS

  • Facilitar als especialistes criteris per orientar les famílies a què tenir en compte per triar contes i llibres de contingut.
  • Aprofundir sobre el desenvolupament de l’adquisició del procés de lectoescriptura per tal de poder fer bones orientacions.
  • Proporcionar idees i tàctiques per orientar els nens i les famílies.
  • Reflexionar sobre la importància de fomentar el plaer lector en les etapes inicials d’adquisició de la lectura.

PROGRAMA

  • Procés de lectoescriptura: una pinzellada de les etapes d’adquisició i desenvolupament.
  • La lectura com a interacció entre llenguatge i pensament.
  • Quin ventall de gustos tenen els nens en cada etapa evolutiva? Els contes com a eina de resposta a la seva evolució.
  • Motivació lectora: factors que intervenen.
  • Llibres de contingut, per què?
  • Llibres orientats a diferents problemàtiques: conèixer les característiques per orientar famílies amb dificultats en el procés de lectura, desmotivació, dificultats visuals i cognitives…

METODOLOGIA

Les sessions s’iniciaran amb una introducció teòrica, presentada amb un PowerPoint, de forma dinàmica, i després es farà en grup algun exercici pràctic amb una mostra de diferents llibres.

PROFESSORA

Mariona Carreras Palau
Diplomada en Magisteri i Logopèdia. Actualment treballa realitzant tallers d’animació a la lectura en l’àmbit escolar, biblioteca pública i sessions individualitzades. També realitza xerrades per orientar a les famílies sobre criteris a tenir en compte a l’hora motivar als nens/es a llegir.

CERTIFICAT

A l’alumnat que assisteixi al 75% de les hores lectives se li expedirà un certificat d’assistència.