La biblioteca escolar i el nou corrent pedagògic

87134

Aquest curs té com a objectiu mostrar les noves tendències en biblioteques escolars, i com es veuen afectades pels nous corrents pedagògics.

Esborrar

Descripció

DATA, HORARI I LLOC

PÚBLIC AL QUAL VA DIRIGIT

Bibliotecaris, mestres i/o pedagogs amb responsabilitats o vinculació amb la biblioteca escolar del seu centre.

OBJECTIUS

  • Conèixer les noves tendències en biblioteca escolar i com es veuen afectades pels nous corrents pedagògics
  • Familiaritzar el bibliotecari amb els processos d’acompanyament
  • Conèixer els nous serveis que la biblioteca escolar pot implementar
  • Conèixer les noves tasques del bibliotecari escolar del futur

PROGRAMA

1. Presentació del curs

2. El model industrial d’educació

2.1 La biblioteca escolar dins d’aquest model

3. L’escola del s. XXI

3.1 Breu història de la filosofia de la pedagogia lliure
3.2 Necessitats dels usuaris de l’escola del s.XXI

3.2.1 PLE (Personal Learning Environment)
3.2.2 Acompanyament en l’itinerari lector
3.2.3 Acompanyament emocional
3.2.4 Acompanyament en els processos de recerca

3.3 Serveis que la biblioteca pot realitzar per satisfer aquestes necessitats:

3.3.1 Acompanyament en l’aprenentatge de la Competencia Informacional i Mediàtica
3.3.2 PLEC
3.2.3 Prescripció lectora (noves formes de material de coneixements i ficcions narratives)

3.2.3.1. Fonts de coneixement multisuport
3.2.3.2 Noves ficcions narratives

4. Bones pràctiques de biblioteques escolars innovadores

5. Les tasques del personal bibliotecari escolar del futur

5.1 Gamificació
5.2 Edició web i altres llenguatges de programació emergents en educació
5.3 Gestor cultural
5.4 Expert en fonts d’informació, processos de recerca i mètode científic
5.5 Acompanyament emocional de l’alumnat

METODOLOGIA

Aquest curs és presencial i barrejarà teoria i dinàmiques pràctiques i vivencials per experimentar els nous tipus d’aprenentatge col·laboratiu i pràctic que s’està donant a les escoles i assolir els diferents processos d’acompanyament i el paper que ha de realitzar la biblioteca i el seu personal dins d’aquests nous models pedagògics.

Es treballarà especialment en quatre línies de treball que seran de vital importància en un futur immediat: els processos de recerca, la creació de PLEs (Personal Learning Environment), la gamificació i els acompanyaments emocionals.

PROFESSOR

Carlos Ortiz
Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. S’ha especialitzat en gestió i direcció de biblioteques escolars dissenyant i implementant serveis, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de la comunitat educativa dels centres, per ajudar a aquestes a assolir l’èxit en les seves tasques, educatives, acadèmiques i vitals.
Ha desenvolupat programes per treballar la formació d’usuaris a la biblioteca, millorar la seva competència informacional, incorporar el treball de les competències emocionals i les relacions socials al plaer per la lectura, així com crear un servei d’acompanyament personalitzat del alumnes que realitzen el Treball de Recerca de Batxillerat i el Projecte de Recerca de 4t d’ESO.
També s’ha format en educació viva, lliure i activa. Actualment forma part del grup de coordinació de “Bibliomedia”, el grup de treball especialitzat en biblioteques escolars de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

CERTIFICAT

A l’alumnat que assisteixi al 75 % de les hores lectives se li expedirà un certificat d’assistència.