Item: revista de biblioteconomia i documentació

25

Item és la publicació professional del Col·legi i recull treballs originals que expressen experiències, bones pràctiques i treballs de recerca relacionats amb tasques, equipaments i serveis d’informació i documentació.

Esborrar
Codi curs: N/A Categoria:

Descripció

Item vol ser un mitjà d’expressió, d’informació i de formació permanent per a tots els col·legiats i subscriptors. El seu àmbit temàtic és la teoria i la pràctica de les disciplines vinculades als treballs d’obtenció, anàlisi i de difusió de la informació enregistrada en documents de qualsevol suport, i en qualsevol àmbit del coneixement (biblioteconomia, documentació i arxivística en són les més afins).

Item recull treballs originals que expressen experiències, bones pràctiques i treballs de recerca relacionats amb tasques, equipaments i serveis d’informació i documentació.

Més informació sobre Item.