Gestió de documents electrònics, processos i qualitats ISO

144224

Avui dia la gestió per processos és una pràctica habitual en moltes organitzacions. L’aplicació de l’enfocament a processos implica aprendre a identificar i definir els processos de negoci, estructurar un mapa de processos i implementar un sistema d’indicadors eficaç, tot tenint en compte l’alineació d’aquests amb els objectius de l’organització i els requisits de les parts interessades.

Esborrar
Codi curs: 08/18 Categories: , ,

Descripció

DATA, HORARI I LLOC

PÚBLIC AL QUAL VA DIRIGIT

Professionals de la informació que necessitin optimitzar la gestió de processos o implantar-ne un sistema en el seu lloc de treball.

OBJECTIUS

 • Adquirir un enfocament orientat a processos
 • Comprendre, gestionar i millorar els processos de negoci
 • Gestionar documents a partir de l’enfocament a processos
 • Aplicar la norma ISO 9001:2015 a la gestió per processos
 • Aprendre a identificar i avaluar documents
 • Conèixer les eines de control documental
 • Conèixer els processos de gestió documental

PROGRAMA

Mòdul 1. L’enfocament a processos

 • Què és un procés?
 • El cicle de millora contínua PFVA
 • El mapa de processos: concepte, estructura i elaboració

Mòdul 2. La definició dels processos

 • La fitxa o model de procés
 • Medició i seguiment dels processos: tipus i característiques dels indicadors
 • Disseny d’indicadors associats als processos

Mòdul 3. L’enfocament a processos des del punt de vista de la norma ISO 9001:2015

 • El sistema de gestió de la qualitat i els seus processos
 • Informació documentada associada als processos (documents i evidències)
 • Avaluació de l’acompliment i l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat

Mòdul 4. La gestió de documents a partir de l’enfocament a processos

 • Identificació i avaluació dels documents
 • Eines de control documental (esquema de metadades, quadre de classificació, calendari de conservació, taula d’accés)
 • Processos de gestió documental (de la creació i captura a la disposició dels documents)

METODOLOGIA

Aquest curs és virtual i es durà a terme mitjançant l’entorn d’aprenentatge virtual Moodle. Constarà de 4 mòduls didàctics organitzats al voltant dels materials teòrics, les activitats pràctiques, els recursos d’aprenentatge i els escenaris de comunicació mitjançant els quals alumnes i professors podran intercanviar dubtes, preguntes, experiències, etc.

PROFESSOR

José Alberto Alonso
Director i consultor sènior d’ebla Gestió Documental. Desenvolupa la seva activitat professional com a consultor en l’àmbit de la gestió de la qualitat i la gestió de documents. Professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya (Postgrau d’Implantació de projectes de gestió de documents electrònics). Membre del comitè CTN 50/SC 1 “Gestió de documents i aplicacions” d’UNE.

CERTIFICAT

A l’alumnat que lliuri i superi les activitats que s’estableixin se li expedirà un certificat de participació.