Gestió de projectes de digitalització de documents en l’empresa

180280

Avui dia és habitual emprendre en les empreses projectes de digitalització de documents a fi de millorar els processos interns. Tanmateix cal tenir en compte tot un conjunt de directrius i bones pràctiques per assolir resultats satisfactoris en aquest tipus d’iniciatives.

Amb aquest curs en línia es pretén donar a conèixer els aspectes organitzatius, tecnològics i de control dels documents que són la base de l’èxit d’un projecte de digitalització. D’altra banda, el desenvolupament d’un cas pràctic per part de l’alumne té com a objectiu orientar adequadament les estratègies, els recursos, les eines tecnològiques i les bones pràctiques de gestió documental que convergeixen en aquesta mena de projectes.

Esborrar
Codi curs: 12/17 Categories: , ,

Descripció

DATA, HORARI I LLOC

PÚBLIC AL QUAL VA DIRIGIT

Dirigit a responsables de gestió documental, responsables de sistemes i a qualsevol professional interessat en el desenvolupament d’un projecte de digitalització documental en un entorn empresarial.

OBJECTIUS

 • Conèixer els beneficis i riscs de la digitalització.
 • Aprendre a planificar el projecte amb l’enfocament correcte i les seves especificacions tècniques
 • Saber quines són les bones pràctiques en quant a l’elaboració de prescripcions tècniques i en quant a metadades i control de qualitat.

PROGRAMA

El context d’un projecte de digitalització de documents

 • Beneficis i riscos de la digitalització.
 • Entorn legal i normatiu.
 • Viabilitat del projecte

Planificació del projecte de digitalització

 • Selecció de l’enfocament de la digitalització i determinació de l’abast del projecte.
 • Especificacions tècniques (formats dels fitxers d’imatge, resolució…).
 • Equipament i programari.

Desenvolupament del projecte

 • Preparació y gestió dels documents originals.
 • Metadades
 • Control de qualitat.
 • Aplicacions de gestió i estratègies d’emmagatzematge.
 • Disposició dels documents.

Bones pràctiques de digitalització

 • Elaboració de les prescripcions tècniques per a la contractació de serveis de digitalització.
 • Recomanacions sobre metadades i nomenclatura dels fitxers.
 • Recomanacions sobre els controls de qualitat del procés de digitalització.

METODOLOGIA

Mitjançant l’aula virtual, l’alumne disposarà de material teòric per tal de conèixer els conceptes principals per desenvolupar un projecte de digitalització. Al mateix temps, es desenvoluparà un cas pràctic.

PROFESSOR

José Alberto Alonso
Consultor d’ebla Gestió Documental. Llicenciat en Documentació. Professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya (Grau d’Informació i Documentació, Postgrau de Implantació de projectes de gestió de documents electrònics). Membre del Subcomitè “Gestió de documents i aplicacions” (AEN/CTN 50 “Documentació”) d’AENOR. Coordinador del Grup de treball de Gestió documental del COBDC.

CERTIFICAT

A l’alumnat que lliuri i superi les activitats que s’estableixin se li expedirà un certificat de participació.