Documentació audiovisual

Documentació Audiovisual: preservació i tractament

144,00€224,00€

Aquest curs afronta els reptes i possibilitats que presenten la digitalització i els nous sistemes de gestió de continguts en les tasques de preservació i tractament de la documentació audiovisual digital.

Clear
SKU: 04/17 Categories: , ,

Detalls del producte

DATA, HORARI I LLOC

PÚBLIC AL QUAL VA DIRIGIT

Documentalistes audiovisuals i altres professionals del sector (documentalistes, arxivers) que gestionen material audiovisual.

OBJECTIUS

  • Presentar l’estat actual de la documentació audiovisual digital i el paper del documentalista.
  • Analitzar els aspectes tècnics relatius a la conservació i preservació de la documentació audiovisual.
  • Conèixer alguns dels Sistemes de Gestió de Continguts (MAM) implantats en el mercat i els estàndards de metadades.
  • Introduir els aspectes bàsics pel tractament i  descripció d’imatges (metadades físiques, administratives i descriptives)

PROGRAMA

1. Documentació Audiovisual

1.1 Dels Lumière a Internet: història i valor patrimonial de les imatges
1.2 Suports analògics i digitals
1.3 Conservació i obsolescència

2. Preservació

2.1 Suports i formats
2.2 Preservació Digital
2.3 Problemàtiques i recomanacions

3. Gestió Digital de la Documentació Audiovisual

3.1 Sistemes de Gestió de Continguts (MAM)
3.2 Tipus de MAM en el mercat
3.3 El paper del documentalista audiovisual i els nous rols

4. L’anàlisis documental

4.1 Tipologia de metadades: identificatives, administratives i descriptives
4.2 Estàndards de metadades
4.3 Exemples pràctics de descripció d’imatges audiovisuals

METODOLOGIA

Curs teòric on s’exposarà exemples pràctics il·lustratius.

PROFESSOR

Virginia Martínez
Llicenciada en Documentació per la Universitat de Barcelona i Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. Actualment, és documentalista en Barcelona Televisió (BTV), i anteriorment, ha treballat com a redactora de continguts web i documentalista en la Xarxa de Televisions Locals (XTVL).

CERTIFICAT

A l’alumnat que lliuri i superi les activitats que s’estableixin se li expedirà un certificat de participació.