Directrius per al servei de les biblioteques públiques (2a edició, abril 2013)

1315

Esborrar
Codi curs: N/A Categoria:

Descripció

2a edició, completament revisada
Editada per Christie Koontz i Barbara Gubbin
Edició original: IFLA public library service guidelines. – 2nd, completely rev. ed. / edited by Christie Koontz
and Barbara Gubbin. – Berlin/New York : Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2010 (IFLA Publications; 147)
ISBN 978-3-11-023226-4. ISSN 0344-6891
Edició catalana revisada i adaptada per: Cristina Galí, Ferran Burguillos, Mònica Medina i Àngels Migueles
Revisió del text: Núria Palomar i Amadeu Pons
Col·lecció: Directrius
Coordinador de la col·lecció: Amadeu Pons
Disseny gràfic i maquetació: www.teresacanal.com
Editat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Barcelona, abril 2013