Crea la teva marca personal i troba feina

020

Conèixer i aplicar les eines necessàries per crear la nostra pròpia marca personal.  Saber com donar-se a conèixer a Internet i utilitzar les eines virtuals per trobar feina.

Esborrar

Descripció

DATA, HORARI I LLOC

PÚBLIC AL QUAL VA DIRIGIT

Professionals que vulguin millorar la seva marca personal i les seves estratègies de recerca de feina.

OBJECTIUS

 • Adquirir una reputació online professional.
 • Conèixer i aplicar les eines necessàries per crear la nostra marca personal.
 • Saber com mostrar-se a Internet.
 • Obtenir pautes i consells per fer un bon currículum online.
 • Conèixer eines online on publicar el currículum.
 • Conèixer portals i xarxes que ajudin en la recerca de feina.

PROGRAMA

1. Panorama laboral actual

 • Futur de la professió
 • Possibles sortides professionals

2. Marca personal

 • Què és
 • Per què serveix

3. Com crear una marca personal pròpia

 • Fase d’autoanàlisis
 • Elements a tenir en compte
 • Donar-la a conèixer (networking i Internet)

4. Com mostrar-se a Internet

 • Males pràctiques
 • Bones pràctiques
 • Què s’ha d’evitar en la teva imatge online

5. Preparar el CV

 • Secció i continguts
 • Models
 • Assessorament

6. Eines on publicar el teu CV

 • Currículums online
 • Xarxes socials
 • Blocs
 • Pàgines personals
 • Eines pels més creatius
 • Alternatives al CV

7. On trobar feina

 • Oferta pública
 • Portals especialitzats
 • ETTs
 • Xarxes socials

8. Preparar l’entrevista

METODOLOGIA

El material didàctic estarà format per contingut tèoric però, sobretot, reforçat amb enllaços a altres fonts i recursos imprescindibles per la realització de les activitats, l’objectiu de les quals és la creació d’una marca personal i CV online per cada alumne.

A la sessió presencial es treballaran els consells per crear una imatge a Internet, es revisaran les diferents eines per crear la marca personal, mitjançant alguns models i casos reals del sector. Aquesta sessió inclou una part pràctica, amb algunes de les activitats a realitzar durant el curs.

Després del curs s’inclou una sessió d’assessorament personalitzada per a cada alumne (només col·legiats), en aquesta sessió es resoldran dubtes sobre la marca personal, es donarà consell sobre com i on buscar feina i també una orientació sobre la formació recomanada per millorar el perfil professional. Aquesta sessió serà preferiblement virtual, però es valorarà en cada cas.

PROFESSORA

Patricia Russo
Màster en Gestió de Continguts Digitals per la UB, Llicenciada en Documentació per la UOC, Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la UB. Ha treballat en diferents biblioteques especialitzades i universitàries, les últimes experiències laborals han estat en empreses de disseny web com a arquitecta de la informació i gestió de continguts, a més de treballar més de 5 anys com a coordinadora de formació al COBDC. Actualment treballa com a social media a una empresa de desenvolupament d’aplicacions mòbils.

CERTIFICAT

L’alumnat que assisteixi al 75% de les hores lectives presencials i que realitzi el projecte de la sessió virtual, segons les indicacions del professor, se li expedirà un certificat d’assistència.