Catalogació i format RDA: el nou estàndard. Mòdul d’aplicació

122190

Curs virtual d’aplicació del nou estàndard de catalogació i format RDA, on es donaran exemples i coneixements per la catalogació d’atributs de les manifestacions, les identificacions de les obres i les seves expressions i les seves relacions.

Esborrar

Descripció

DATA, HORARI I LLOC

PÚBLIC AL QUAL VA DIRIGIT

Aquest curs va dirigit a bibliotecaris catalogadors novells i altres professionals que treballen en els serveis tècnics d’una biblioteca o centre de documentació i que volen introduir-se en el nou format RDA, tot refrescant els seus coneixements de catalogació descriptiva, i a més, en volen aprofundir per tal de conèixer la seva aplicació.

CONEIXEMENTS PREVIS DELS ALUMNES

Recomanable nocions en catalogació.

OBJECTIUS

 • Saber com anotar les dades per la catalogació: les fonts d’informació
 • Conèixer els atributs de les manifestacions i de l’ítem
 • Aplicar els atributs d’identificació de les obres i els seus punts d’accés
 • Aprendre a realitzar les relacions

PROGRAMA

Mòdul 0.
Qüestions generals sobre el curs

Mòdul 1.
La manifestació

 • Directrius generals: com anotem les dades
  • Transcripció
  • Fonts d’informació
 • Atributs de les manifestacions
  • Elements de títol: títol propi, complements del títol, títols paral·lels, variants del títol
  • Mencions de responsabilitat
  • Mencions d’edició; numeració de publicacions en sèrie
   • Menció de producció
   • Mencions de publicació, distribució, fabricació i copyright
  • Mencions de col·lecció
  • Identificadors i notes
  • Descripció dels suports físics
  • Disponibilitat i accés

L’ítem

 • Atributs de l’ítem

Mòdul 2.
Les obres i les expressions

 • Atributs de contingut d’obres i expressions
  • Atributs de contingut d’obres i expressions
 • Identificació de les obres
  • Punts d’accés autoritzats que les representen
  • Elements dels punts d’accés:
   • Títol preferit i altres elements d’identificació
   • Títol preferit d’obres musicals, jurídiques i religioses i en comunicacions oficials
   • Nom del creador
   • Entitats corporatives com a creadores
 • Punts d’accés que representen obres i expressions
  • Obres amb un creador, col·laboracions i compilacions
  • Obres adaptades, revisades, etc.; obres amb materials afegits; obres d’origen desconegut
  • Punts d’accés d’obres musicals i jurídiques

Mòdul 3.
Les relacions

 • Relacions entre persones, etc. i manifestacions, etc.
 • Relacions entre recursos

METODOLOGIA

Aquest curs es durà a terme en format virtual, mitjançant l’entorn d’aprenentatge virtual de Moodle. Constarà d’1 mòdul didàctic organitzat al voltant dels materials teòrics, les activitats pràctiques, els recursos d’aprenentatge i els escenaris de comunicació mitjançant els quals alumnes i professors podran intercanviar dubtes, preguntes, experiències, etc.

PROFESSOR

Jesús Gascón
Professor titular de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.

CERTIFICAT

A l’alumnat que lliuri i superi les activitats que s’estableixin se li expedirà un certificat de participació