Catalogació i format RDA: el nou estàndard. Mòdul introductori

70112

Curs virtual introductori del nou estàndard de catalogació i format RDA, a través del qual saber els per què i els objectius del nou estàndard per poder formalitzar el canvi.

Esborrar

Descripció

DATA, HORARI I LLOC

PÚBLIC AL QUAL VA DIRIGIT

Aquest curs va dirigit a bibliotecaris catalogadors novells i altres professionals que treballen en els serveis tècnics d’una biblioteca o centre de documentació i que volen introduir-se en el nou format RDA, tot refrescant els seus coneixements de catalogació descriptiva, i a més, en volen aprofundir per tal de conèixer la seva aplicació.

OBJECTIUS

  • Entendre el perquè del canvi de normes de catalogació en aquest moment
  • Consolidar la terminologia usada per les noves normes
  • Introduir-nos en les RDA
  • Veure la relació que hi ha entre RDA i les Dades en Accés Obert
  • Veure les diferències entre AACr2 i les RDA
  • Poder establir un full de ruta de cara a la seva aplicació
  • Tenir una actitud positiva cap el canvi

PROGRAMA

Mòdul 1. Introducció a les RDA
1. El perquè i els objectius del nou estàndard
2. Conceptes fonamentals:

2.1 FRBR
2.2 FRAD
2.3 Linked Open Data

3. Relació entre FRBR, RDA i MARC
4. Diferències bàsiques amb AACR2 i nous camps de MARC21

METODOLOGIA

Aquest curs es durà a terme en format virtual, mitjançant l’entorn d’aprenentatge virtual de Moodle. Constarà de 1 mòdul didàctic organitzat al voltant dels materials teòrics, les activitats pràctiques, els recursos d’aprenentatge i els escenaris de comunicació mitjançant els quals alumnes i professors podran intercanviar dubtes, preguntes, experiències, etc.

PROFESSORA

Joana Roig
Diplomada en biblioteconomia per la Universitat de Barcelona. Treballa des del 1996 al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i actualment és la cap del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. La seva experiència professional està basada principalment en la migració i automatització de catàlegs, en projectes de cooperació per la creació de pautes de catalogació o la catalogació compartida entre altres. Va participar molt activament en la migració del format CATMARC al MARC21 i actualment té entre mans la coordinació del canvi a la nova normativa RDA per les biblioteques del CCUC.

CERTIFICAT

A l’alumnat que lliuri i superi les activitats que s’estableixin se li expedirà un certificat de participació.