Biblioteca i Arquitectura. Anàlisi, diagnosi, nous usos i pla d’actuació

115179

L’objectiu del curs és dotar els estudiants d’eines i estratègies per afrontar la transformació dels espais de la biblioteca per tal que es superin les seves possibles disfuncions actuals i es satisfacin les noves exigències associades als nous usos de la biblioteca.

Esborrar

Descripció

DATA, HORARI I LLOC

PÚBLIC AL QUAL VA DIRIGIT

El curs va dirigit a directors/es de biblioteca, bibliotecaris i documentalistes en general, que vulguin treure el màxim partit de les potencialitats espacials i arquitectòniques de l’edifici de la biblioteca, així com a aquells/es que s’hagin d’enfrontar al procés de reforma o ampliació d’una biblioteca, o bé al projecte i construcció d’una nova biblioteca.

OBJECTIUS

 • Dotar d’eines argumentals per a aportar valor afegit a l’espai de la biblioteca, així com per a enriquir el diàleg amb els agents que en gestionen la transformació (polítics, gestors, arquitecte…)
 • Conèixer eines i estratègies del disseny d’interiors per a aportar valor al servei de biblioteca, a través de les seves qualitats espacials i ambientals.
 • Facilitar la visió de director/a i el seu equip sobre com ha de ser l’espai de la biblioteca en el futur, a partir de la reflexió sobre els criteris i valors que han de regir el servei bibliotecari en la societat de la informació i el coneixement (model de biblioteca).
 • Conèixer els agents, processos i responsabilitats que intervenen en la reforma d’una biblioteca, així com en el projecte i obra d’una nova biblioteca.
 • Aprofundir en el coneixement del rol de client / usuari, que sovint té el director de biblioteca, per tal de poder actuar de catalitzador de les transformacions espacials i d’interiorisme.
 • Facilitar eines concretes per a abordar petites intervencions de manteniment en el mobiliari i equipament de la biblioteca.

PROGRAMA

 • Anàlisi de la biblioteca. Observació. Detecció de disfuncions i necessitats.
 • Model de biblioteca. Reflexió sobre els nous serveis, nous usos i noves necessitats.
 • Pla d’actuació (1): Mobiliari, senyalització i complements. Petites actuacions provisionals i de manteniment.
 • Pla d’actuació (2): reforma d’una biblioteca. Realització del pla d’actuació per a la reforma d’una biblioteca, per fases.
  • Deficiències detectades
  • Nous usos i noves necessitats
  • Actuacions previstes
  • Fases de treball
  • Pressupost per fases i total

METODOLOGIA

Es planteja el curs com un procés de reflexió col·lectiva protagonitzat pels estudiants, a partir de les seves inquietuds i propostes. Es realitzaran eminentment sessions pràctiques i es treballarà a partir dels materials que els estudiants aportin de les seves biblioteques (fotografies, plànols…). A partir d’aquests materials es realitzaran els treballs d’anàlisi, redacció d’informes, plans d’acció i presentacions en públic.

Els alumnes podran portar plànols, fotografies… sobre l’estat actual de la seva biblioteca per a fer l’anàlisi de deficiències i disfuncions de l’edifici.

PROFESSOR

Ignasi Bonet
Arquitecte per Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya (1999) i documentalista per la Universitat Oberta de Catalunya (2014), amb Premi Extraordinari de la Promoció.
Va treballar en el projecte de l’Arxiu Administratiu Municipal, a l’Ajuntament de Barcelona (1994-95). Des de 2001 treballa a la Unitat d’Arquitectura Bibliotecària, a la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, com arquitecte especialista en biblioteques. Fins ara ha assessorat més de 110 projectes de biblioteca, amb una superfície construïda equivalent de més de 150.000 m2. Ha treballat també com a professional independent en projectes de vivenda i interiorisme, des de 1999 fins l’actualitat.
Ha presentat diverses comunicacions sobre arquitectura i biblioteques a les 13es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació (2012), a la Universitat Oberta de Catalunya (2014), a la Universitat de Barcelona (2001 – 2003), a la Universitat Politècnica de Catalunya (2002, 2006, 2009), als congressos de la IFLA (París 2003, Goteborg 2010), del LIBER (Budapest 2008) i a la Bibliothèque Publique d’Information, Centre Pompidou (Montpellier 2014). Ha format part del jurat en concursos d’arquitectura de biblioteques en diverses ocasions. Ha publicat alguns articles sobre biblioteques i arquitectura a les revistes BiD (2010), MADE (2010), i Educación y Biblioteca (2005), així com un capítol del libre “”Edificio Collage. Centro Cultural Teresa Pàmies” d’ACTAR (2012). Actualment está coordinant un número monogràfic sobre arquitectura i biblioteca per a la revista BiD. Ha col·laborat al blog Bauen, que es centra en biblioteques i arquitectura.

CERTIFICAT

L’alumnat que assisteixi al 75% de les hores lectives presencials i que realitzi el projecte de la sessió virtual, segons les indicacions del professor, se li expedirà un certificat d’assistència.