Introducció a la bibliometria

115179

Curs semipresencial per adquirir competències en els procediments d’avaluació de la ciència i conèixer les principals lleis i indicadors bibliomètrics.

Esborrar

Descripció

DATA, HORARI I LLOC

Amb la col·laboració de:

PÚBLIC AL QUAL VA DIRIGIT

Professionals de biblioteca especialitzada i/o universitària que vulguin millorar les seves competències en bibliometria així com altres professionals interessats en introduir-se en aquesta disciplina.

OBJECTIUS

 • Entendre les motivacions i els procediments de l’avaluació de la ciència
 • Conèixer les principals lleis i indicadors bibliomètrics
 • Saber explotar les principals fonts per a la realització d’estudis bibliomètrics
 • Conèixer les tendències actuals en l’avaluació de la ciència

PROGRAMA

Mòdul 1. Avaluació de la ciència

 • Comunicació i avaluació de la ciència
 • Fonts d’informació per a l’avaluació de la ciència
 • Lleis bibliomètriques
 • Indicadors bibliomètrics de producció, repercussió i col·laboració

Mòdul 2. Web of Science

 • Opcions de cerca i extracció de dades
 • Journal Citation Reports

Mòdul 3. Scopus

 • Opcions de cerca i extracció de dades
 • Journal Metrics CiteScore

Mòdul 4. Tendències en avaluació de la ciència

 • Fonts alternatives per a l’avaluació: Google Scholar
 • Altmètriques: mesurament de la ciència a les xarxes socials
 • Crítiques a l’avaluació quantitativa de la ciència

METODOLOGIA

Curs semipresencial en el qual es treballaran els continguts teòrics (mòduls 1 i 4) a través del campus virtual i els continguts pràctics en dues sessions presencials que es duran a terme a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB.

 PROFESSOR

Àngel Borrego
Professor del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona. Les seves línies de recerca se centren en l’estudi de la comunicació científica i el comportament informatiu dels investigadors en l’entorn digital. Ha participat en diferents projectes sobre avaluació de revistes científiques i en estudis bibliomètrics en diversos àmbits temàtics. Més informació: http://bd.ub.edu/pub/borrego/

CERTIFICAT

L’alumnat que assisteixi al 75% de les hores lectives i lliuri les activitats que s’estableixin, se li expedirà un certificat d’assistència.