Dec 12

En el marc de la commemoració del 10è aniversari del GICS es publicaran tot un seguit d’entrades editades per professionals de reconegut prestigi de la nostra professió.
Els membres del GICS agraïm la participació dels experts en aquesta activitat que finalitzarà en un recull d’informació innovadora i útil per a tots.

Continuem amb el cicle de notícies, el convidat per publicar el post és  Carlos González Guitián. Llicenciat en Geografia i Història per la Universidad de Santiago de Compostela. Doctor en Història per la Universitat de València. Actualment és Coordinador de la Biblioteca Virtual del Sistema Público de Salud de Galicia (BiblioSaúde) i Cap de Servei de la Biblioteca del Hospital Clínico Universitario A Coruña. Professor Associat de la Universidad da Coruña. Autor de diversos articles sobre Biblioteconomia i Documentació i Història de la Ciencia, i també de ponències i comunicacions sobre aquestes disciplines. En el decurs dels darrers anys ha centrat la seva activitat en el camp de la informació sanitària a Internet. Va ser un dels responsables del Portal Sanitario Fisterra.com

Perfil professional: LinkedIn

Tagged with:
Nov 04

El endeudamiento público, la falta de profesionales médicos para ciertas especialidades, la sobrecarga de trabajo de algunos profesionales de la salud (personal médico y de enfermería), la orientación internacional de los hospitales, la gestión cultural del paciente y la implantación de las nuevas tecnologías de la comunicación son algunos de los factores que determinan la estructura actual de los hospitales españoles. Además, los pacientes cada vez se interesan más por los hábitos de vida saludables, lo que hace que cada vez comprendan mejor las diferentes patologías y tratamientos, y que, a su vez, sean más exigentes con el tipo de asistencia que reciben en el hospital. Por otro lado, en España en estos últimos años se han consolidado los grandes grupos hospitalarios privados, e incluso se han implantado hospitales de otros países, como es el caso del hospital estadounidense MD Anderson en Madrid. Ante semejante panorama, surge una pregunta ¿Qué iniciativas debe llevar a cabo un hospital para optimizar sus procesos de gestión?

Si bien es cierto que resulta complicado responder a esta pregunta, también lo es que hay un ámbito de actividad que afecta a la gestión y que los hospitales necesitan potenciar en los próximos años: la gestión de la información. Se puede afirmar que existen 10 razones para ello:

  1. Telemedicina. Cada vez más hospitales apuestan por la integración de la telemedicina en los servicios de atención ofrecidos al paciente. Un ejemplo claro es el caso del Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (Francia). Este tipo de iniciativas exige la implantación de un sistema de gestión que permita manejar toda la información generada por cada paciente.
  1. Internacionalidad. Los hospitales necesitan adaptar sus servicios a un paciente que, en muchos casos, habla un idioma diferente del practicado por los profesionales de la salud. La existencia de dispositivos de traducción para informes médicos y para resultados de pruebas diagnósticas constituye una oportunidad de mejora, que en algunos hospitales ya está implantada.
  1. Integración de procesos. La tendencia a integrar diferentes procesos, tanto de asistencia médica como de gestión administrativa, exige conceder más importancia al análisis e interpretación de la información generada por el hospital.
  1. Competencia. Entre los hospitales públicos y privados existe una gran competencia, así como entre algunos hospitales españoles y los centros hospitalarios de otros países. Para intentar ofrecer un servicio único y personalizado a cada paciente, el hospital necesita gestionar correctamente toda la información sobre dicho paciente.
  1. Medicina 2.0. Es una obviedad que cada vez más pacientes recurren a las redes sociales, como www.patientslikeme.com, para compartir experiencias e informaciones sobre temas de salud. Los hospitales puede desarrollar un papel importante si consiguen integrar una parte de sus servicios en las aplicaciones 2.0.
  1. Compromiso social. Los hospitales son los máximos representantes de la salud en cualquier sociedad, por eso deben asumir responsabilidades en el ámbito de la educación del paciente en los hábitos de vida saludable. Este tema es especialmente importante y no sólo concierne  a la gestión informativa, sino también a la gestión de la comunicación institucional realizada por el hospital.
  1. Formación. Los hospitales deben recurrir a la información generada para detectar aquellos temas sobre los que es necesario formar a los profesionales de al salud y de la administración que trabajan en el centro hospitalario.
  1. Rentabilidad. La correcta gestión de la información puede ayudar al hospital a ser más rentable. Así, a modo de ejemplo, se puede citar los casos en los que el hospital, gracias al análisis de la información, detecta y corrige fallos en el funcionamiento de la organización.
  1. Imagen. Los hospitales que implantan programas de gestión del conocimiento consiguen “capitalizar” al máximo la información que generan. Y, entre todas las consecuencias que ello tiene, destaca el impacto positivo en el prestigio y la reputación del hospital.
  1. Comunicación médico paciente. La última razón, y  la más importante, es que la correcta gestión de la información ayuda al profesional de la salud a realizar mejor su trabajo. Es decir, formar a los profesionales de la salud en habilidades de comunicación y de gestión de la información permite mejorar la calidad del servicio ofrecido al paciente.

Gestionar información es gestionar conocimiento, pero también experiencias, productos, servicios y personas. La marcada orientación hacia el paciente que tienen todas las organizaciones hospitalarias resulta coherente con la idea de potenciar la información como elemento de gestión capaz de mejorar el servicio ofrecido al paciente y a su familia. Y para ello, resulta clave que los hospitales dispongan de expertos en gestion informativa, pero también de expertos en documentación y en comunicación institucional interna.

 Pablo Medina Aguerrebere

Profesor Contratado y  Doctor en Comunicación Institucional. Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona)

Perfil profesional de Pablo Medina Aguerreber: Web del profesor y Blog del GICS

Tagged with:
Oct 10

Parlar de la innovació es parlar d’un procés on les idees es converteixen en valor i se n’obté un resultat.

Però… com es converteixen les idees en valor? aquestes idees es converteixen en valor, si algú les compra. Alfons Cornella firma que el que entenem com a innovació, no significa implícitament tecnologia.

Perquè una idea es converteixi en valor, es necessari que existeixi un encaix entra la idea i el mercat on vol aplicar-se, d’aquesta manera s’obtindrà el resultat desitjat, i qui té la clau actualment per fer possible la innovació, es l’emprenedor.

Des del punt de vista estadístic del R+D és molt difícil mesurar, és important destacar que Catalunya no està mal situada en el rànquing d’Investigació + Desenvolupament segons el seu PIB en relació amb d’altres països, perquè es fa molta recerca. Aquests resultats podrien millorar considerablement si existís una millor relació entre el món universitari i l’empresa.

Un exemple seria l’aposta que fa L’European Research Council (ERC), donant suport als investigadors de qualsevol part del món, que dins el programa Proof of Concept a atorgat a Catalunya 4 dels 33 ajuts concedits, just per sota del Regne Unit (6 ajuts) i dels Països Baixos (6). L’objectiu del programa és donar suport als investigadors finançats en alguna convocatòria anterior de l’ERC per a què puguin desenvolupar aplicacions comercials de la seva recerca. Aquest ajut addicional pot utilitzar-se per posar en pràctica el potencial innovador de les idees generades en els projectes finançats. Els ajuts tenen una durada d’un any i un finançament de 150.000 €.

Els projectes catalans finançats són els següents:
– «MULTINUTRIENT MAIZE: Multivitamin and multimineral fortified maize for food security». Investigador principal: CHRISTOU, Paul (Universitat de Lleida, UdL).
– «BIOXCAT: Bioinspired Catalysts for Commercial Applications». Investigador principal: COSTAS SALGUEIRO, Miguel (Universitat de Girona, UdG).
– «GRAQUADOT: Novel ultrasensitive imaging sensors based on graphene-quantum dot hybrid technology». Investigador principal: KOPPENS, Frank (Institut de Ciències Fotòniques, ICFO).
– «SERE: A System for Embodied Relational Experiences». Investigador principal: SLATER, Mel (Universitat de Barcelona, UB).

Per innovar el que ens fa falta és el mètode, no és un problema d’actitud, cal que les idees siguin senzilles i simples de desenvolupar, cal “prototipar” a curt termini arriscant poc, per veure com respon el mercat, per desprès mesurar-ho i desprès crear, cal dons provar / aprendre / millorar

Amb inversions reduïdes i la participació de la gent amb voluntat d’aprendre, es genera la innovació!

Tagged with:
preload preload preload