Autoria

Aquest és el  bloc del Grup de Treball de Gestió de la Informació en Ciències de la Salut (GICS) del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC).

Els Grups de treball del COBDC permeten els professionals treballar en àmbits especials d’interès, intercanviar experiències i millors pràctiques. Són comunitats reals, que es comuniquen habitualment per mitjà de llistes de distribució, i que són receptives a la incorporació de nous membres.”

Aquest grup de treball està format per diversos professionals de la informació que desenvolupen la seva tasca en centres vinculats a les ciències de la salut.

 

Objectius

Objectiu general

 

El bloc pretén ser eina de comunicació, de debat i d’intercanvi d’informació, mitjançant una comunicació dinàmica que promogui la participació dels propis membres del GICS i d’altres professionals de la informació en l’àmbit de la salut.

Objectius específics

●        Difondre la informació relativa a les d’activitats pròpies del grup de treball
●        Esdevenir una plataforma de discussió i debat sobre els temes d’interès definits ens els objectius del GICS
●        Ser un canal de comunicació entre els membres del GICS
●        Aportar la nostra experiència i coneixements sobre l’ús de les xarxes i la tecnologia 2.0,  consells sobre l’ús de les xarxes socials i informar sobre les novetats i els projectes en aquest sector.

Confidencialitat

Els usuaris han de ser conscients que un cop aprovats els seus comentaris per part de l’administrador del bloc, la informació proporcionada serà visible per a tothom i sota la seva pròpia responsabilitat. Els comentaris que es publiquin només contindran la informació personal del nom i cognoms de l’autor que els signa. La informació rebuda dels usuaris a través del correu electrònic serà tractada de forma confidencial. Està totalment prohibit incloure informació de caràcter personal en els termes que senyala la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades.

Atribucions i referències

La informació sobre salut, cures, etc. publicada en aquest bloc, inclourà la referència, sempre que sigui possible, amb un enllaç a la font original. Els comentaris dels usuaris hauran de seguir la mateixa regla.

És necessari que tota la informació, així com els comentaris mantinguin uns respecte envers totes les opinions i persones

Honestedat de la publicitat i política editorial

La publicitat amb finalitat lucrativa no està admesa. Aquest bloc no rep cap tipus d’ajut econòmic procedent de la publicitat. Els comentaris dels usuaris que incloguin publicitat amb aquesta finalitat no seran admesos.

preload preload preload