RSS

Contribueix a l’Item 63: Presa de decisions

Data de publicació: 21 abril 2017 per COBDC | Etiquetes Escrit a: Publicacions


Mentre el Consell Editorial de la revista Ítem perfila els detalls del pròxim número 62 de la revista, us animem a contribuir en l’Item 63 que sortirà en el segon semestre del 2017. Aquesta contribució serà avaluada tant per membres del Consell com també, si escau, per experts externs, i, en el cas que sigui acceptada, es publicarà en forma d’article.

La temàtica del número 63 de la revista és la Presa decisions, on tindran cabuda possibles contribucions com l’avaluació, la planificació, la modelització dels data services, analítica web, el retorn econòmic i social, els estudis d’impacte, l’avaluació de la qualitat, la selecció i gestió indicadors, etc.

Termini de recepció d’originals: 15 setembre 2017

Instruccions autors: www.cobdc.org/publica/item/autors.html

Contacte i enviament: item@cobdc.org

Si sou especialistes en el tema, teniu idees per compartir, línies estratègiques o voleu donar a conèixer algun projecte o experiència, envieu la vostra proposta en el termina fixat a l’adreça del correu del Consell Editorial. Els originals en altres llengües diferents del català seran traduïts a aquesta llengua en la versió impresa i es publicaran tant en català com també en la llengua original en la versió electrònica de la revista, disponible a: www.raco.cat/index.php/Item

Ítem és la publicació professional del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i recull i difon treballs originals sobre projectes, experiències, bones pràctiques, així com treballs d’investigació relacionats amb l’àmbit de la informació i la documentació.

Segueix el Consell Editorial a Twitter: @revistaItem


 

Els comentaris s'han tancat per aquesta entrada.