RSS

Publicat el Codi Ètic dels Avaluadors d’ANECA

Data de publicació: 9 octubre 2017 per COBDC | Escrit a: Notícies


El passat 25 de setembre de 2017 es va publicar al «BOE» núm. 231 la resolució de 13 de setembre sobre de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), on es publica el Codi Ètic dels Avaluadors d’ANECA.

El Codi Ètic és una eina per a tots els membres de les comissions, corresponents als seus programes i activitats, així com per a qualsevol avaluador i expert que pugui col·laborar amb aquest organisme.

L’estructura del Codi Ètic inclou els següents apartats:

– Obligacions i drets dels avaluadors
– Drets dels sol·licitants d’acreditació nacional en la seva relació amb ANECA
– Compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern


 

Els comentaris s'han tancat per aquesta entrada.