RSS

Fes el teu projecte social: tutorial de la Fundació Biblioteca Social

Data de publicació: 10 octubre 2017 per COBDC | Escrit a: Notícies


La Fundació Biblioteca Social va néixer l’any 2014 amb l’objectiu de contribuir a compensar els desequilibris socials donant suport a projectes adreçats als sectors més vulnerables de la societat portats a terme per les biblioteques públiques. Aquesta institució sense ànim de lucre organitza el Premi anual «Biblioteca Pública i Compromís Social», que enguany arriba a la quarta edició.

En els darreres dies, ha difós un dels seus últims projectes: l’elaboració d’un tutorial adreçat als professionals de les biblioteques on s’indiquen pautes per a la construcció d’un projecte social. És a dir, i des de la perspectiva de la Fundació, quan es parla de «projectes socials» es tracta majoritàriament d’actuacions dirigides als grups més vulnerables de la societat o en risc d’exclusió, tot fent servir estratègies cooperatives i participatives amb els col·lectius als quals es dirigeixen o amb els agents que hi treballen.

Les pautes inclouen els següents apartats:
– El col·lectiu a qui t’adreces
– Els agents implicats
– Origen, antecedents, trajectòria i motivació del projecte
– Els objectius o resultats desitjats
– Les estratègies o la metodologia general
– Les activitats, accions o serveis
– La comunicació i difusió
– La previsió dels recursos
– L’avaluació del projecte
– Perspectiva de futur del projecte


 

Els comentaris s'han tancat per aquesta entrada.