RSS

Estat d’eBiblio a 2016: entrevista a Carme Fenoll

Data de publicació: 9 gener 2017 per COBDC | Etiquetes Escrit a: Notícies


El passat 19 de desembre, Libranda Digital va voler fer balanç dels primers anys d’existència d’eBiblio a Espanya, entrevistant tres professionals vinculades a aquest projecte:

– Carme Fenoll, cap del Servei de Biblioteques Públiques de la Generalitat,
– Concha Vilariño, subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria del proyecto eBiblio,
– Isabel Moyano Andrés, subdirectora general del Libro de la Comunidad de Madrid.

El text inclou nou preguntes sobre eBiblio, que tot i que va començar el 2014, a Catalunya no es va iniciar fins juny de 2016. En línies generals, Fenoll el valora positivament, sobretot perquè permet utilitzar una plataforma per a tota la comunitat lectora, i indica que cal una millora del servei per poder-ne augmentar l’impacte i la qualitat.

A partir d’aquest primer comentari, Fenoll desglossa diversos aspectes:

– L’evolució i el perfil sociodemogràfic dels lectors, les temàtiques més sol·licitades i estudis sobre el lector digital a la plataforma.
– Les estratègies de comunicació i promoció per potenciar l’ús d’eBiblio.
– La percepció, formació i implicació dels bibliotecaris en aquest projecte.
– El desenvolupament de la col·lecció digital.
– Els punts forts: costos, flexibilitat i la facilitat d’ús.
– Els punts febles: canvis tecnològics durant la implantació, centralització de les decisions que afecten les CCAA, col·lecció inicial molt bàsica.
– Passos a seguir durant els propers mesos.

L’entrevista sencera es pot consultar al web de Libranda Digital.


 

Els comentaris s'han tancat per aquesta entrada.