RSS

Vetllem perquè totes les titulacions tinguin el seu reconeixement

Data de publicació: 4 abril 2017 per COBDC | Escrit a: Editorials


(Editorial Abril 2017) Els professionals dels arxius i les biblioteques som gestors d’informació i documentació. Treballem amb la informació i els documents, els gestionem, els recollim, els preservem i els organitzem per fer-los arribar als ciutadans. La manera com arribem a la informació i el tractament que en fem pot variar entre uns llocs i altres, però la finalitat és la mateixa, i en l’entorn digital en què ens movem avui en dia aquestes diferències encara queden més difuminades.

Una de les funcions del COBDC és la representació i defensa dels interessos generals dels seus col·legiats en l’exercici professional. Ha de vetllar perquè es reconegui la seva capacitat d’exercir la professió en tots aquells àmbits relacionats amb la gestió de la informació i la documentació, que pot ser a biblioteques, arxius, centres de documentació o altres centres. És per això que es procura fer un seguiment de les ofertes de treball, bé sigui directament, bé a través dels mateixos col·legiats, que informen quan en surt alguna que no té prou en compte els professionals d’InfoDoc.

Quan el novembre passat es va anunciar que l’Ajuntament de Barcelona publicaria la convocatòria per a una borsa de treball de 50 places de tècnics superiors en arxivística, un col·legiat ens va avisar perquè demanéssim que es tingués en compte la nostra titulació. Ho vam fer, i quan va sortir havien inclòs la nostra titulació entre els requisits, juntament amb d’altres. Tenir un grau en Informació i Documentació no era diferent de tenir-lo en Periodisme o Història. Per altra banda, l’únic mèrit a tenir en compte, valorat amb 5 punts, era el màster en Arxivística i Gestió de Documents.

  • ANUNCI sobre aprovació de les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de treball de la categoria de tècnic/a superior en Arxivística (exp. 1046/2016).

Hi va haver reclamacions, i a finals de febrer es va tornar a publicar la convocatòria. Hi afegien, al seguit de proves, una que valorava els coneixements professionals i, a més, es rebaixava la puntuació del màster de 5 a 3 punts. Això sí, seguia sense haver-hi cap altre mèrit. D’altra banda, els requisits s’havien obert a qualsevol titulació superior. La titulació d’Informació i Documentació es feia invisible, tant se valia ser graduat en Informació i Documentació o arquitecte.

  • ANUNCI sobre modificació de les bases de la convocatòria per a l’ampliació de la borsa de la categoria de tècnic/a superior en Arxivística.

Davant d’aquesta convocatòria, de la qual també es van queixar alguns col·legiats, vam decidir presentar un recurs de reposició perquè pensem que les convocatòries per treballar en arxius han de tenir en compte els professionals d’Informació i Documentació i han de ser més obertes i flexibles.

Així, d’una banda, hem reclamat que es tinguin en compte altres mèrits a l’hora de valorar, com pot ser l’experiència professional. Estem d’acord amb l’Associació d’Arxivers quan diu que els professionals que treballen als arxius poden venir de disciplines diferents, i després especialitzar-se en un segon o tercer cicle que els capacita per treballar-hi. A més, hi ha molts professionals titulats en Informació i Documentació treballant en l’àmbit dels arxius.

D’altra banda, es van analitzar els plans d’estudi dels graus i màsters del nostre àmbit que s’imparteixen en aquests moments, així com el del màster en Arxivística. Uns i altres comparteixen tot un seguit d’assignatures que preparen per treballar com a gestors d’informació allà on aquesta es trobi, ja siguin biblioteques, arxius o centres de documentació, com poden ser Aspectes legals de la informació, Sistemes de gestió automatitzada, Recuperació de la informació, Introducció als sistemes d’informació, Preservació i conservació, etc. A més, en els graus s’imparteixen assignatures específiques d’Arxivística, com Classificació i descripció de documents d’arxiu o Gestió documental a les organitzacions.

Per tant, esperem que aquesta convocatòria per a tècnics superiors en Arxivística tingui en compte el nostre recurs.

Des del COBDC seguirem treballant perquè les ofertes de feina en l’àmbit de la Informació i la Documentació, que poden ser molt diverses, sempre tinguin en compte les nostres titulacions.


 

Els comentaris s'han tancat per aquesta entrada.