RSS

Propòsits per al 2017

Data de publicació: 10 gener 2017 per COBDC | Etiquetes Escrit a: Editorials


(Editorial Gener 2017) El començament d’any és un bon moment per marcar objectius i fer bons propòsits. En el nostre cas, l’inici d’any coincideix gairebé amb els 100 dies des que vam començar aquest projecte, i ens ha semblat un bon moment per repassar els nostres objectius, explicar el que hem fet fins ara i presentar el que volem fer, seguint el fil del que es va presentar a l’assemblea ordinària del mes passat.

Obrir el Col·legi a tots els professionals de l’àmbit de la informació i la documentació

Tots els membres de la Junta teníem clar –i va ser una de les raons per presentar-nos-hi– que el Col·legi s’havia d’adreçar a un major nombre de persones, d’àmbits més diversos. Ara bé, per fer-ho correctament abans de posar-nos-hi ens hem de plantejar qui són aquests professionals.

Al llarg dels pròxims dos anys volem organitzar una sèrie de converses amb gent que treballa en diferents àmbits, per reflexionar-hi, perquè creiem que no som només els membres de la Junta qui ha de decidir-ho, sinó els col·legiats i tots aquells professionals que hi estiguin interessats. A qui ens adrecem? Als graduats? Als diplomats? Als estudiants dels màsters de l’àmbit? A qui i com volem obrir el Col·legi, concretament?

– Obrir el Col·legi a tot el país, tant a l’àrea metropolitana de Barcelona com a la resta del territori.

Aquesta ha estat i és una reivindicació i un dels objectius de totes les juntes. Nosaltres posarem el que estigui de la nostra part per arribar als professionals de fora de Barcelona, realitzant activitats i formació presencial i virtual a diferents comarques.

De moment, per conèixer la situació dels professionals arreu del país, sobretot dels que treballen a les biblioteques públiques, es va passar una enquesta en la qual preguntàvem per la situació laboral per poder dibuixar un mapa de la professió i poder definir millor els serveis. Aviat en publicarem els resultats.

Per al primer semestre del 2017 s’han programat gairebé tants cursos virtuals com presencials, i el nostre objectiu és fer trimestralment un curs presencial o una activitat fora de Barcelona. També s’han programat o es programaran visites professionals a diferents centres: Centre de Lectura de Reus, INSPAI Girona, BP de Lleida, etc.

D’altra banda, s’organitzaran amb la Fundació Biblioteca Social diferents presentacions d’experiències a Girona, Tarragona i Lleida, arran del III Premi «Biblioteca Pública i compromís social».

– Reforçar les relacions institucionals

Donar a conèixer la professió, augmentar-ne els estudiants i introduir-se en diferents àmbits de la societat és cosa de tots; és per això que volem reforçar les relacions institucionals. En aquests 100 dies ens hem reunit amb els responsables de les facultats que imparteixen graus i màsters (falta la UPF), amb responsables de biblioteques públiques i de la Biblioteca de Catalunya, del Consorci de Biblioteques Universitàries. També amb altres sectors professionals, com les presidentes de la Fundació Biblioteca Social i de FESABID.

– Defensa de la professió

Una de les funcions bàsiques dels col·legis oficials és la defensa de la professió i dels professionals, especialment en allò que fa referència a les convocatòries de places i les condicions laborals. En aquests tres mesos s’han detectat irregularitats i se’ns ha demanat que reclamessin convocatòries que no tenien en compte la nostra professió o sortien sense els requisits necessaris (ajuntaments de Figueres i Torredembarra, Gerència del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Borsa de treball de Tècnic Superiors en Arxivística de l’Ajuntament de Barcelona, etc.). En alguns casos, com en el de la borsa de treball dels arxivers de l’Ajuntament de Barcelona, se’ns ha escoltat i les places han tingut en compte la nostra titulació, sigui com a requisit o com a mèrit a valorar, segons el cas.

Fer un seguiment de les ofertes de feina del nostre àmbit que apareixen en els diferents portals té un doble objectiu. El principal, publicar a la borsa de treball totes aquelles que es consideri d’interès per als col·legiats, sempre i quan reuneixin les condicions mínimes. A més, també permet detectar aquelles ofertes que haurien d’incloure com a requisit o valorar la titulació en Informació i Documentació i no ho fan. Demanar de manera sistemàtica que s’inclogui la nostra titulació és una manera de donar visibilitat a la nostra professió i als diferents àmbits en què podem treballar.

– El COBDC ha de ser un agent actiu per saber cap a on va la professió

Hi ha diferents temes relacionats amb la professió que pensem que hem de treballar entre tots. A més de la possible obertura del Col·legi a altres professionals, ens preocupa la situació de les biblioteques escolars, la dels fons patrimonials infantils i el Mapa de Lectura Pública, entre altres coses. Són temes sobre els quals la Junta no pot decidir sola. Per tant, intentarem organitzar xerrades, debats i altres activitats en què tothom pugui participar i dir-hi la seva.

– Serveis als col·legiats

S’ha començat a treballar per ampliar les ofertes de la borsa de treball, que és o hauria de ser un dels punts forts del COBDC. En els dos darrers mesos ja se n’han incorporat més, i esperem que tothom pugui trobar ofertes dels sectors que els interessa.

– Publicacions del COBDC

L’Observatori Professional ampliarà el seu equip de col·laboradors, amb especialistes en diferents àmbits.
Item. La Junta anterior va reprendre la publicació de dos números l’any. Ens agradaria mantenir-los, amb el format actual o editant-lo en digital. El proper número tractarà sobre «Biblioteques, fons i col·leccions patrimonials / openGLAM i cooperació». El termini de recepció d’originals és el 20 de març de 2017.

D’altra banda, es volen fer altres publicacions, com un Manual d’exemples de catalogació en RDA, conjuntament amb la Facultat de BiD de la UB i la Biblioteca de Catalunya.

– Formació

S’han programat quinze cursos per al primer semestre, dels quals 8 són presencials i 6 virtuals, pràcticament un 50%. També es treballa en l’adequació de preus, amb més cursos gratuïts per col·legiats, com el curs semipresencial de marca personal, amb posterior seguiment i assessorament personal, o el curs sobre el gestor bibliogràfic Mendeley.

– Eines per als col·legiats

Renovem la Intranet i el Campus Virtual.
La plataforma que suporta la Intranet del Col·legi va tenir problemes a mitjans de l’any passat, i se’n va haver d’encarregar una de nova. Aprofitant els canvis, s’està procurant fer-ne un disseny més amigable, millorar-ne l’accessibilitat i els serveis que ofereix. Esperem que ben aviat estigui disponible.

D’altra banda, també s’actualitzarà el Campus Virtual, amb una nova versió del programa que el suporta.

– Grups de treball

Ja s’han mantingut reunions amb la majoria dels grups de treball per saber que esperen del Col·legi, quins són els seus projectes i si volen continuar. Se’ls recolzarà en la realització de cursos, taules rodones i jornades, i volem que tinguin molta més visibilitat des de la web del COBDC.


 

Els comentaris s'han tancat per aquesta entrada.