RSS

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les biblioteques

Data de publicació: 16 octubre 2017 per COBDC | Etiquetes Escrit a: Editorials


(Editorial Octubre 2017) En aquests dies tot gira al voltant dels esdeveniments que estan succeint, els visquem com els visquem. L’editorial d’aquest mes, encara que d’entrada sembli que no hi té relació, hi té molt a veure. Els drets fonamentals de llibertat d’expressió, l’accés a la informació, el rebuig de la violència en totes les seves formes són part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (a partir d’ara ODS) de les Nacions Unides, concretament de l’objectiu 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives.

El 2015, els estats membres de les Nacions Unides van aprovar l’Agenda 2030 per millorar la vida de tothom, sense deixar ningú enrere. En aquesta agenda hi ha disset objectius que abasten el desenvolupament econòmic, ambiental i social, des de l’eliminació de la pobresa al combat pel clima i el medi ambient, la salut, l’educació, la igualtat de gènere, etc. Per assolir-los tothom hi ha de participar: governs, sector privat, societat civil, entitats i ciutadans.

L’IFLA va ser una de les institucions que va participar en la seva elaboració, i va treballar perquè l’accés a la informació a tots els ciutadans, que és la missió de les biblioteques, hi fos present. I així, dins l’objectiu 16 trobem:

Meta 16.10: «Assegurar l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les legislacions nacionals i els acords internacionals».

Com a professionals de la informació sabem que les biblioteques són un element bàsic per aconseguir un accés a la informació per a tothom. L’IFLA així ho explica:

«A nivel mundial, 320.000 bibliotecas públicas y más de un millón de bibliotecas parlamentarias, nacionales, universitarias, científicas y de investigación, escolares y especiales garantizan que la información y los conocimientos para utilizar esta información estén disponibles para todos, convirtiéndolas en instituciones fundamentales en la era digital. Las bibliotecas ofrecen infraestructura para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ayudan a las personas a desarrollar la capacidad de usar la información en forma eficaz, y preservan la información para garantizar el acceso permanente de futuras generaciones. Proporcionan una red confiable y establecida de instituciones locales que puedan llegar a todos los sectores de la población.»

Ara bé, els professionals i les associacions que els representem hem d’aconseguir que els governs també n’estiguin convençuts i incloguin les biblioteques en les polítiques públiques adreçades a assolir els ODS; que sàpiguen que en les biblioteques tenen uns aliats potents, que poden contribuir a la consecució dels seus objectius.

L’IFLA demana a les associacions nacionals i als professionals que es mobilitzin, que duguin a terme accions per donar a conèixer les activitats de les biblioteques en la línia dels ODS.

A Espanya s’estan duent a terme diferents accions. FESABID ha començat a organitzar tallers i jornades per sensibilitzar els professionals, l’administració i els ciutadans del paper de les biblioteques en el desenvolupament sostenible. L’objectiu és presentar bones pràctiques i models que serveixin per a tothom. El mes de març passat, es va celebrar una jornada a la Biblioteca Regional Joaquin Leguina de la Comunitat de Madrid sobre com avançar cap a un pla nacional de sensibilització i promoció de les biblioteques com a aliades en la consecució dels ODS. Hi van participar diferents institucions bibliotecàries del país, com la Fundación Biblioteca Social.

Aquest mes d’octubre, APEI col·labora amb FESABID en un taller de sensibilització per explicar el que poden fer les biblioteques i promoure bones pràctiques.

El Consejo de Cooperación Bibliotecaria ha convocat, aquest 2017, la primera edició del segell CCB, que té com a finalitat ressaltar el valor dels projectes de biblioteques que hagin destacat durant l’any. Un dels punts que es valoren és que siguin projectes que contribueixin al compliment dels ODS.

En la mateixa línia, la Fundació Biblioteca Social acaba de convocar la quarta edició del Premi Biblioteca pública i compromís social, que que té per objectiu donar visibilitat als projectes que duen a terme les biblioteques públiques per als col·lectius més vulnerables. Encara que no es digui explícitament, aquests projectes són models de bones pràctiques que contribueixen als ODS, i així s’haurien de fer arribar als organismes encarregats de les polítiques públiques.

A Catalunya també s’estan duent a terme diferents accions. La Diputació de Barcelona ha definit en el seu pla estratègic de relacions internacionals el treball en l’àmbit local per a l’assoliment dels ODS. La Gerència del Servei de Biblioteques té previst iniciar aquesta tardor un procés de treball amb les biblioteques, en la línia del pla estratègic de la corporació. S’ha de tenir en compte que les biblioteques de la Xarxa fa temps que han posat l’èmfasi en el treball de valor social.

Des del COBDC volem contribuir també a donar a conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible, treballant conjuntament amb FESABID i altres associacions i entitats en la creació de bones pràctiques o la sensibilització de l’administració pública.


 

Els comentaris s'han tancat per aquesta entrada.