RSS

L’inici d’una nova legislatura

Data de publicació: 25 juny 2014 per | Escrit a: Editorials


(Editorial Juny 2014) Després d’un primer procés electoral en els vint-i-nou anys d’història del nostre Col·legi, el passat 18 de juny va prendre possessió la nova Junta de Govern, que liderarà la nostra institució durant els propers quatre anys. De les urnes, i de la voluntat democràtica dels col·legiats i col·legiades, n’ha sortit un equip encapçalat per Daniel Gil com a president, acompanyat per la Gisela Ruiz (vicepresidenta), la Maika Garcia (secretària), l’Eli Ramírez (tresorera), i els vocals Jordi Bosch, Aina Giones, Marc Ferrayuoli, Miryam Gallego, Josep Miquel Varea i Aldara Cervera.

Tot i que tenim quatre anys per endavant, volem organitzar la nostra tasca en plans anuals, que permetin un major control sobre tot allò que volíem fer, sobre tot allò que ja s’ha fet, i també sobre tot allò que es farà. Així, amb aquesta editorial del mes de juny volem presentar les línies mestres del Pla 2014-2015, que desenvoluparem des d’aquest setembre al mes de juny de l’any que ve.

1. Impulsarem una modificació dels Estatuts: després de quasi tres dècades, cal emprendre la redacció d’uns nous Estatuts, que donin una més gran consistència jurídica i legal al Col·legi; que permetin una millor adequació a les noves realitats socials, culturals i econòmiques en què es troba la institució; i que serveixin de vehiculador perquè el Col·legi es pugui desenvolupar, com a mínim, durant 30 anys més. Amb els Estatuts hem de ser capaços de dibuixar el Col·legi que volem a llarg termini, en els propers 30 anys, més enllà de legislatures curtes.

2. Iniciarem el desplegament territorial del Col•legi: creiem fermament en un Col·legi amb tota Catalunya i per a tota Catalunya. Crearem la xarxa de Delegats Territorials a les set vegueries (Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, Lleida, Pirineus, Girona, Catalunya Central i Barcelona), que ens permetrà tenir un punt de contacte amb la realitat professional local. Ampliarem també de forma ostensible els avantatges amb el carnet, amb serveis d’àmbit local i de proximitat.

3. Mantindrem una estreta relació amb diferents institucions: en un món en xarxa, és indispensable tenir un diàleg fluid amb totes les institucions amb què treballem, fins i tot amb aquelles amb què volem treballar. Volem conversar amb tothom i ho volem fer de tu a tu. Volem parlar amb la Generalitat, amb les quatre diputacions, amb els consells comarcals, amb empreses… I de forma molt especial, també ens hem marcat establir uns vincles més intensos i estratègics amb el Col·legi de la Comunitat Valenciana.

4. Desenvoluparem un Pla de Comunicació i millorarem la web del Col·legi: una bona comunicació és clau perquè el Col·legi i la professió es posicionin i es visualitzin de la millor forma possible. Però perquè això sigui així cal fer-ho amb unes polítiques i unes directrius clares i precises. La millor forma de fer-ho és mitjançant un Pla de Comunicació, que ens permeti tenir una presència consistent i continuada tant a les xarxes socials i Internet, com també en els mitjans de comunicació. Volem també millorar i modernitzar el web corporatiu, que sigui l’element aglutinador i una gran finestra de la nostra presència a Internet. A més, hem de permetre que els col·legiats puguin gestionar de manera autònoma les seves pròpies dades personals.

5. Impulsarem unes noves Jornades d’Informació i Documentació: el 2015 tindrà lloc l’edició número 14 de les Jornades. Ens hem proposat donar un nou impuls, una nova orientació i una filosofia diferent i fresca, per tal què es posicionin com la cita clau i ineludible del sector, tant a nivell català, com internacional.

Publicarem de manera puntual els avenços obtinguts. Creiem que d’aquesta manera tots els col·legiats i col·legiades podran exercir un control més gran sobre la nostra tasca de govern. Volem crear valor i que el Col·legi es percebi com un producte i una institució de prestigi. Una gran marca de qualitat col·lectiva i també individual de tots els seus membres.

Totes aquestes accions les desenvoluparem amb responsabilitat, transparència, coherència, eficiència i eficàcia. I també amb voluntat integradora, sense exclusions ni diferenciacions. Seran accions per a tothom, per a tots els múltiples perfils del nostre col·lectiu. El nostre és un Col·legi de tots, per a tots… i amb tots. Tot el que volem fer no serà possible sense la participació activa de tots els col·legiats i totes les col·legiades. I així ho farem apassionadament durant els propers quatre anys.