RSS

Actualizació 2016 del Código de Legislación Bibliotecaria

A finals del 2016 es va donar a conèixer l’actualització del Código de Legislación Bibliotecaria, on ha participat ANABAD. Aquest document recopila a text complet diverses normatives legals aplicables en l’àmbit de l’Estat espanyol, i que inclouen lleis, reial decrets, [...]

continua llegint »

Es modifica la Llei d’arxius i documents per adaptar-la al nou marc legal de transparència i accés a la informació pública

El Govern català ha aprovat el Projecte de llei que modifica la Llei 10/2001, d’arxius i documents per adaptar-la al nou marc legal de transparència i accés a la informació pública. L’objectiu d’aquesta modificació és regular la incidència en l’exercici [...]

continua llegint »

Es publica la Llei 18/2015 sobre reutilització de la informació del sector públic

La Llei 18/2015, que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació, el 9 de juliol, modifica la Llei 37/2007 i s’ha elaborat per recollir les disposicions de la Directiva 2013/37/EU del Parlament Europeu i del Consell. [...]

continua llegint »

Opcions laborals vinculades a la Llei 19/2014 i estat dels portals d’open data

L’àmbit d’aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, afecta les organitzacions, associacions i fundacions on bona part dels seus ingressos provinguin de subvencions o ajuts públics. A partir [...]

continua llegint »

La Lectura Fàcil, a la Llei d’accessibilitat de Catalunya

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei catalana d’accessibilitat. La nova llei defineix un nou paradigma d’accessibilitat universal del qual la LF n’és una de les claus, ja que treballa per a la inclusió social, entesa en sentit ampli, [...]

continua llegint »

Projecte de Llei de Propietat Intel·lectual

Fa poques setmanes es va aprovar el Projecte de Llei de la Propietat Intel·lectual (LPI), que reforma parcialment el text vigent fins ara. Segons el ministre d’Educació, Cultura i Esports, José Ignacio Wert, els seus objectius són donar més força [...]

continua llegint »

Llei de transparència: una oportunitat per al nostre sector

(Editorial Desembre 2013) Com molt de vosaltres ja deveu saber a finals de novembre es va aprovar en el Congrés del Parlament espanyol la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, tot i que amb els [...]

continua llegint »

Inquietud de la Intercol·legial per l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals

El passat 1 d‘octubre Oriol Rusca, president de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, va entrevistar-se amb Luis de Guindos, ministre d’Economia i Competitivitat. En aquesta trobada li va manifestar la profunda inquietud del sector dels col·legis professionals de [...]

continua llegint »

Escó 136: la ciutadania participa en l’elaboració de la llei de transparència

A principis d’octubre el Parlament de Catalunya va engegar una iniciativa denominada Escó 136, que facilita que tots els ciutadans que ho desitgin puguin participar en el procés d’elaboració de les lleis, projectes i proposicions de llei en tràmit. Amb [...]

continua llegint »

Accions de la Intercol·legial sobre el Projecte de llei de serveis professionals

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, de la qual el COBDC en forma part, ha programat diverses accions sobre el Projecte de llei de serveis professionals. Les dades que s’han difós han provocat reaccions negatives sobre les implicacions i [...]

continua llegint »