RSS

Publicades les dades estadístiques de les Biblioteques públiques de l’Estat

La setmana passada, la Subdirección General de Coordinación de Bibliotecas, de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, va informar de l’actualització de les dades estadístiques de les Biblioteques Públiques de l’Estat relatives a l’any 2015, accessibles digitalment. [...]

continua llegint »

Anuario de Estadísticas Culturales 2016

A l’espera de poder llegir el document La lectura en España. Informe 2017, presentat fa pocs dies a la Biblioteca Nacional de España (BNE), podem consultar altres textos que ens proporcionen una visió sobre l’estat de la cultura durant els [...]

continua llegint »

Xifra: informació estadística local de la Diputació de Girona

Per conèixer dades estadístiques catalanes existeixen diverses eines, algunes d’àmbit autonòmic, com l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). Avui us en presentem una de local, el Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA), iniciativa de la Diputació de Girona. El seu objectiu és [...]

continua llegint »

Neix DadesBib, el cercador d’estadístiques de les biblioteques públiques de Catalunya

El Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat ha creat un cercador d’estadístiques on es poden consultar més de 135 dades i indicadors de rendiment, de 2014 i 2015, sobre les gairebé 400 biblioteques públiques que formen [...]

continua llegint »

IFLA: Manifest per les estadístiques

Sens dubte. comptar amb estadístiques ben delimitades i útils facilita la difusió de les dades més significatives de qualsevol unitat d’informació: préstecs, assistència, número d’activitats, etc. Tot i així, cal recollir les dades que siguin realment adients i posar-les en [...]

continua llegint »

El sector del llibre a Espanya (2013-2015)

El Ministerio de Educación (MECD) acaba de publicar l’informe El sector del libro en Espanya, que aglutina les dades més destacades extretes de diferents estadístiques (Estadística de Bibliotecas, Mapas de librerías, Panorámica de la Edición Española de Libros, Comercio Interior [...]

continua llegint »

Anuari d’estadístiques culturals 2014

Les dades més destacables de l’àmbit cultural relatives al període 2009-2013 es presenten a l’Anuari d’estadístiques culturals, publicat el 2014, però que també estan disponibles a la base de dades Culturabase. Aquesta dècima edició es divideix en tres àrees, de [...]

continua llegint »

Publicada la norma UNE-ISO 2789:2014 Informació i documentació. Estadístiques internacionals de biblioteques

AENOR acaba de publicar la norma UNE-ISO 2789:2014 Informació i documentació dedicada a les estadístiques internacionals de biblioteques. Aquest text equival a la norma internacional ISO 2789:2013, i s’anul·la la norma UNE-ISO 2789:2011. El text es divideix en cinc apartats: [...]

continua llegint »