RSS

Declaració de l’IFLA sobre l’Alfabetització Digital

Avui es celebra el Dia internacional de l’Alfabetització, jornada impulsada per la UNESCO a partir de l’any 1966, que enguany es centra en la seva faceta digital. La IFLA és conscient del paper actiu que tenen les biblioteques per facilitar [...]

continua llegint »

ULibraryLab: recurs digital sobre competències informacionals de la Biblioteca de la UVic

Fins no fa gaire temps, la Biblioteca de la UVic-UCC oferia formació a la seva comunitat educativa mitjançant el canal presencial. Ara, incorpora una nova eina digital anomenada ULibraryLab, que li permetrà impartir formació a través de cursos semipresencials i [...]

continua llegint »

Mapa de georeferenciació de l’alfabetització informacional a Iberoamèrica i la resta del món

Algun cop hem parlat al Document sobre ALFIN (alfabetització informacional), i avui us presentem un mapa, creat el 2010, que s’acaba d’actualitzar i que recull prop de 600 programes i projectes de formació realitzats a biblioteques o programes acadèmics, tant [...]

continua llegint »

Monogràfic sobre l’avaluació i qualitat d’ALFIN

Segons la UNESCO l’Alfabetizació en Informació (ALFIN) és una prioritat estratègica perquè les habilitats informacionals estan presents en tots els aspectes de la vida. Com qualsevol activitat i projecte, l’ALFIN està subjecte a ser avaluat i a comprovar-ne el grau [...]

continua llegint »

L’alfabetització informacional en 42 idiomes

El professor Forest W. Horton ha estat el coordinador d’aquest nou treball publicat per la UNESCO: Overview of Information Literacy Resources Worldwide. L’objectiu del text és presentar diversos recursos relacionats amb l’alfabetització informacional en diferents idiomes (japonès, anglès, francès, fins [...]

continua llegint »