Comença la segona edició!

26 octubre 2011
admin
Comentaris tancats a Comença la segona edició!

65 centres educatius rebran aquest curs 2011-2012 una dotació econòmica extraordinària per dur a terme activitats i accions de reforç vinculades a la l’organització, gestió i dinamització de la biblioteca escolar.

Tots ells, havien estat ja seleccionats en la convocatòria del 2010 de projectes de biblioteca escolar “Puntedu”. A través d’aquest projecte que encara la seva segona edició, podran gaudir de l’assessorament, la consultoria i el treball d’un bibliotecari especialitzat que de manera consensuada amb el centre, acordarà les línies de treball o les actuacions (compra de fons, mobiliari, serveis de formació, etc.) a desenvolupar en cadascun dels casos.

Ben aviat, us els presentem!

Més sobre:

IES Puig Castellar

20 setembre 2011
admin
Comentaris tancats a IES Puig Castellar

 Santa Coloma de Gramenet és la ciutat on s’ubica l’escola, que es troba a la comarca i província de Barcelona. Té una superfície aproximada de 7 kmi una població de 119.717 habitants aproximadament. Actualment, el sector terciari és el que ocupa major nombre de població ocupada; és important destacar que un elevat nombre d’actius desenvolupen la seva tasca fora del municipi. 

L’IES Puig Castellar és un Institut de titularitat pública amb quatre línies per primer i segon d’ESO, tres per tercer i quart d’ESO i dues per primer i segon de batxillerat. Els ensenyaments que s’imparteixen al centre són: Educació secundària obligatòria, Batxillerat (Modalitat de Ciències de la Naturalesa i de la Salut, Modalitat d’Humanitats i Ciències socials, Modalitat de Tecnologia), Batxillerat a distància, Cicles Formatius de Grau Mitjà (Sistemes microinformàtics i xarxa, Gestió administrativa) i Cicles Formatius de Grau Superior (Administració i Finances, Administració de sistemes informàtics, Desenvolupament d’aplicacions informàtiques).

 Actualment, l’Institut té un total de 740 alumnes i 72 professors. Entre els trets que caracteritzen el centre destaquem que el Puig Castellar és l’ Institut més antic de Santa Coloma; molts professionals de la sanitat, l’ajuntament, les escoles, els bancs… de Santa Coloma de Gramenet han passat per les seves aules.

 Les tasques desenvolupades a la biblioteca de l’Institut han estat les següents: en primer es va esporgar, reorganitzar i realitzar una proposta de compra del fons de coneixements; en segon lloc, es van reorganitzar els llibres d’imaginació; tot seguit, es va treballar en l’ambientació i senyalització dels espais; també, es va crear el carnet i el contacte amb la biblioteca pública; per acabar es va catalogar part del fons i es van preparar exposicions.

 El fons de coneixements es trobava catalogat i ben organitzat, tot i això, aquest estava bastant desactualitzat, per aquest motiu es va esporgar el fons tot retirant documents en mal estat, triplicats o desactualitzats. A més, es va reorganitzar en posició vertical, atès que es trobava en posició horitzontal. Tot el procés descrit, va permetre conèixer a fons la col·lecció a fi de poder elaborar una proposta de compra per solucionar els buits documentals.

El fons d’imaginació es trobava catalogat i ben organitzat; una vegada més, en posició horitzontal enlloc de vertical, però inaccessible en alçada i els llibres posats de manera molt ajustada. A més a més, tot el mobiliari on s’ubica el fons de ficció és fet d’obra, cosa que comporta bastants inconvenients en l’organització i distribució dels llibres. El que es va fer va ser redistribuir els llibres, tot col·locant-los a una alçada adient per tal que els alumnes hi poguessin accedir sense dificultats i ordenant-los de manera vertical i sense ocupar tot el prestatge a fi de poder col·locar i extreure els documents sense dificultats.

Una altre comesa, un cop tots els documents van ser a lloc va ser la senyalització dels espais i el treball en l’ambientació. En quant a l’ambientació, es va crear un vincle amb la mestra de dibuix, es va acordar que tots els treballs realitzats en aquesta àrea serien exposats a la biblioteca de l’escola. D’aquesta manera, s’aconsegueix tenir la biblioteca ambientada, renovada i al mateix temps, el fet de que els alumnes creïn l’ambientació, d’alguna manera, fa que es sentin la biblioteca més seva.

També, es va destinar un espai per realitzar exposicions de documents, algunes de les que es van preparar durant la intervenció van ser: Sant Jordi i Ja Saps què vols estudiar?

Per últim, es va fer el carnet de la biblioteca pública, en aquest cas a la biblioteca Singerlín que és la més propera a l’Institut. També, es va fer el contacte amb la biblioteca pública pensant en programar una formació d’usuaris pel proper curs organitzada i desenvolupada per bibliotecàris professionals des de la biblioteca pública.

Text i fotografies: Xènia Solés Hostench

Escola Riudellots de la Selva

20 setembre 2011
admin
Comentaris tancats a Escola Riudellots de la Selva

Riudellots de la Selva és el municipi on s’ubica l’escola, i es troba a la comarca de la Selva i la província de Girona. Té una superfície aproximada de 13,1km2 i una població de 1.975 habitants.

L’escola de Riudellots és un centre de titularitat pública, d’una sola línia. Els diferents nivells educatius que s’imparteixen al centre són Educació Infantil i Educació Primària.

 

L’escola té un total de 186 alumnes repartits en 72 alumnes a Educació Infantil i 114 a Primària. Hi ha 22 professors tenint en compte que hi ha reduccions de jornada i mitges jornades, entre d’altres; això representa un total de 17 professors en plantilla. Entre els trets que caracteritzen el centre destaquem que es tracta d’una escola molt petita on la majoria de l’alumnat és catalanoparlant, hi ha poca immigració, es coneix tothom: pares, famílies, mestres, representants d’entitats del municipi… i això fa que es respiri un ambient força familiar. Els valors que es treballen a l’escola són el saber ser, saber estar, saber fer i saber transmetre amb els altres i amb l’entorn.

Les tasques desenvolupades a la biblioteca de l’escola han estat les següents: en primer lloc es va reorganitzar l’espai de biblioteca; en segon lloc es va esporgar, reorganitzar i realitzar una proposta de compra del fons de coneixements; una altra comesa, va ser reorganitzar i fer els teixells nous dels llibres d’imaginació; per últim, es van senyalitzar els espais.

La biblioteca contenia molts mobles, i tots disposats de manera que feia la sensació de ser un espai molt ple i desorganitzat. Per aquest motiu es van apilar una sèrie de prestatges a fi d’optimitzar l’espai. Tot seguit, es va definir un espai de treball per al bibliotecari, inexistent fins aleshores, per tal de realitzar les tasques de catalogació, classificació, preparació del material, i per fer la funció de taulell d’informació i préstec.

El fons de coneixements es trobava desorganitzat, col·locat dins de diferents prestatges, però sense cap ordre. A més a més, també hi havia barrejades algunes obres del fons de ficció. El primer pas va ser ordenar el fons de coneixements seguint la CDU tot destriant els documents del fons d’imaginació. Al mateix temps es va aprofitar per esporgar el fons a fi de retirar tots aquells documents que es trobaven desactualitzats, triplicats o malmesos.

Aquesta reorganització va permetre poder conèixer a fons la col·lecció a fi de poder elaborar una proposta de compra per solucionar els buits documentals. Al cap de poques setmanes es va rebre la comanda i es va exposar amb la finalitat que tot el centre en tingués constància.

 El fons d’imaginació es trobava tot catalogat i endreçat. Tot i això, els teixells, a part de la signatura, incloïen també el número de registre i la posició d’aquests era horitzontal en lloc de vertical. Tota aquesta quantitat d’informació al teixell feia que la notificació continguda fos poc clara i la localització d’un exemplar concret esdevingués entretinguda i dificultosa.

No tenien tampoc cap tipus de protecció i això feia que molts estiguessin bruts, trencats, desenganxats i en molt mal estat. A més a més, els documents estaven ordenats pel número de registre, en lloc de seguir un ordre alfabètic.

Tots els motius exposats van ser arguments per decidir fer tots els teixells nous i posteriorment endreçar-los correctament. El procés va ser llarg i molt entretingut però va esdevenir molt útil per conèixer a fons la col·lecció dels llibres d’imaginació.

El darrer pas, un cop tots els documents van ser a lloc, va ser la senyalització dels espais, ja que inicialment la biblioteca no tenia res indicat. La senyalització es va haver de fer de manera senzilla i “casolana” amb els materials que es tenien a l’abast a l’escola.

 

Text i fotos: Xènia Solés Hostench

Escola Torres Jonama de Mont-Ras

7 setembre 2011
admin
Comentaris tancats a Escola Torres Jonama de Mont-Ras

L’Escola Torres Jonama, de Mont-Ras, imparteix classes als alumnes d’infantil i primària (cicles inicial, mitjà i superior). La biblioteca va ser construïda per al curs 2009/2010 i és un espai amb molta llum natural. Abans de la seva construcció tenien els llibres a la sala de professors i a les aules, i es va invertir un pressupost d’uns 3000 euros per a la compra de nous llibres i materials.

La coordinadora i la Comissió de la biblioteca se n’han fet càrrec del seu funcionament. Han organitzat i classificat els llibres de coneixements per centres d’interès i han catalogat els llibres d’imaginació, els còmics, els llibres il·lustrats i algunes revistes (aproximadament el 40% del total del fons). També els han etiquetat, segellat i folrat.

 Els alumnes tenen cada setmana unes hores de biblioteca, i a l’hora del pati, que és quan és oberta, hi ha qui va a llegir o a fer els deures. Hi participen molt, i no només com a usuaris. Durant 5è ordenen la biblioteca i reben formació per poder fer el curs vinent ells mateixos els préstecs i les devolucions, sempre amb la supervisió d’un professor.

La intervenció que durant el curs 2010/2011 s’ha fet dintre del projecte BDpuntedu ha estat catalogar totes les revistes que quedaven pendents així com la col·lecció de llibres de coneixements (naturals, socials, projectes, tradicions, etc.) S’ha creat una llista amb les matèries que s’utilitzen per a la indexació, per tal de facilitar la cerca per matèria. Durant el curs 2011/2012 es continuarà treballant a l’escola, acabant les feines tècniques.

 

Text i fotografies: Amparo Domenech

La biblioteca del CEIP la Plana

5 setembre 2011
admin
Comentaris tancats a La biblioteca del CEIP la Plana

L’escola es troba al nucli de “la Plana” un assentament suburbà de Vila-Seca, situat al Nord d’aquest terme municipal, a tocar de Reus. Acull nens i nenes d’educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i superior.

La biblioteca sempre ha tingut un paper important en el dia a dia de l’escola. Els alumnes tenen unes hores de biblioteca a la setmana i són coneixedors del seu funcionament i del que s’hi pot trobar. La mestra que coordina la biblioteca és la mateixa des de fa molt de temps, ha mantingut el registre de tots els llibres que entraven, s’ha encarregat del préstec i de l’atenció a l’alumnat.

 

L’espai que ocupa la biblioteca dins l’escola és una aula molt lluminosa i prou àmplia. Té una zona de prestatgeries en forma de “L” on es troben, per una banda, els llibres d’imaginació i per l’altra els de coneixements. Els d’imaginació estan separats per edats i els d’educació infantil compten amb un mobiliari adaptat a les mides dels més petits. Els llibres de coneixement estan organitzats i classificats segons la CDU. L’aula compta també amb un espai de lectura amb taules i cadires i un espai per als més petits.

Quan es va iniciar el projecte el curs passat, la biblioteca estava saturada, algunes prestatgeries tenien dos fileres de llibres i molts d’ells estaven deteriorats o tenien un contingut desfasat. La primera tasca que es va fer va ser l’esporga per tal de deixar només tot allò que fos útil i actualitzat.

Seguidament es va procedir a la recol•locació dels llibres i a la redistribució dels espais; es van crear dues zones diferenciades, una per als llibres d’imaginació i una altra per als de coneixements. Un cop tot reorganitzat es va fer una primera senyalització seguint la CDU i es va començar amb la catalogació. Aquesta última tasca encara està en procés.

A finals de setembre finalitzarà la nostra intervenció en aquesta biblioteca. La intenció es poder deixar la biblioteca engegada, amb el fons catalogat i els espais degudament senyalitzats. Ha estat una experiència molt positiva, sobretot perquè he trobat molta col•laboració i complicitat amb els mestres de l’escola.

Text i fotos: Neus Fandos Marsal

ZER Vent Serè: tres biblioteques, tres mons

30 agost 2011
admin
Comentaris tancats a ZER Vent Serè: tres biblioteques, tres mons

La ZER Vent Seré aglutina les escoles de Vilanova de Bellpuig, Castellnou de Seana i Vila-Sana, que pertanyen a la comarca del Pla d’Urgell. Les tres es caracteritzen per ser escoles de municipis petits (entre totes tenen poc més de 150 alumnes) la qual cosa ens permet fer-nos una idea del model de centre educatiu que tenim entre mans.

Tot i que formen una unitat a l’hora de gestionar els recursos econòmics i les tasques administratives, hem de tenir present que cada escola treballa de forma independent i per tant no totes les biblioteques presenten les mateixes condicions. Per tal de fer-nos una idea aproximada de cada biblioteca, faré una petita descripció de l’estat amb el que es trobaven a l’inici de la nostra intervenció i de les principals necessitats que tenen cada una d’elles.

Escola Marinada (Vilanova de Bellpuig): des de fa anys, la mestra responsable de la biblioteca ha vetllat perquè el fons es mantingui actualitzat i sobretot ha apostat per fomentar la lectura entre els alumnes de totes les edats. Tot i que el fons es manté classificat i organitzat, degut a la manca de temps i recursos, no s’han dut a terme les tasques de catalogació del fons.

Escola L’estel (Castellnou de Seana): recentment s’ha dotat l’espai destinat a la biblioteca amb prestatgeries que permeten tenir tot el material còmodament classificat i a l’abast de tota l’escola. Ara, estan preparats i tenen ganes de desenvolupar i donar vitalitat a la biblioteca fent-la més propera a tots els alumnes. Cal destacar la necessitat d’iniciar les tasques de catalogació del fons per tal de poder desenvolupar activitats de dinamització i convertir la biblioteca en un element essencial i viu dins l’escola.

Escola Mossèn Clavé (Vila-Sana): tot i estar ubicada en un espai força reduït, la mestra responsable d’aquesta biblioteca ha catalogat bona part del fons bibliogràfic, tant de coneixement com d’imaginació. També és important destacar algunes de les activitats que s’han dut a terme al llarg del curs, així com el creixent nombre d’alumnes que accedeixen a la biblioteca per a fer préstecs i consultar llibres.

En cada un dels centres es van fixar objectius individuals que van portar a que per exemple a l’Escola l’Estel es treballés l’organització de l’espai, es catalogués el material de coneixement i es retolessin els llibres d’imaginació. També es van dur a terme activitats de dinamització. A l’Escola Marinada es va adequar una mica més l’espai i es va iniciar la dinamització a la vegada que es començava també la catalogació. Per últim a l’Escola Mossèn Ton Clavé es va acabar amb la catalogació i es va aconseguir que l’espai, tot i reduit fos molt agradable i molt freqüentat per tots els alumnes de totes les edats.

Text i fotografies: Elisenda Valls Jové

Can Roca

29 agost 2011
admin
Comentaris tancats a Can Roca

L’escola Can Roca de Castelldefels compta amb un edifici de nova construcció, del qual tenen reservat per biblioteca una sala de 85m2. Abans de les obres, durant els anys 2008-2009, la biblioteca tenia molta vida i era d’ús essencial a l’escola, fins i tot tenien -i tenen encara- un bloc dedicat a la promoció de la lectura (http://bibliocanroca.blogspot.com/).  

Durant el curs 2010-2011 s’ha inaugurat el nou espai i  s’ha aprofitat per fer tasques d’esporgada, organització i classificació dels llibres i proposta de noves adquisicions. A més s’ha aprofitat per proposar una nova distribució del mobiliari per tal d’ambientar i aprofitar millor l’espai.

Aquesta biblioteca escolar compta amb la col·laboració de la Biblioteca Pública Ramón Fernández Jurado, de la que, gràcies a la nova construcció de la Biblioteca Central, podran recollir llibres i mobiliari en donació.

 Després de la inauguració es va treballar en la preparació de les següents fases de funcionament: obertura al públic, activitats, catalogació, etc.

Text i fotografia: Patricia Russo
http://bibliocanroca.blogspot.com

La biblioteca escolar de la Pobla de Lillet

29 agost 2011
admin

El CEIP Lillet a Güell és una escola rural ubicada a la Pobla de Lillet, un poble de poc més de mil tres-cents habitants de la comarca del Berguedà. És un centre de primària que engloba al mateix edifici, la Llar l’Infants, el Parvulari i l’Educació Primària.

 La implicació de dues de les mestres en la creació d’una biblioteca en el seu centre, i la seva formació a través del curs sobre epergam, deixa palesa el desig que tenen per tal d’impulsar i consolidar el funcionament d’una biblioteca per a tots els seus alumnes, mestres i pares.

 

La biblioteca

La biblioteca està ubicada al segon pis, on hi ha les classes de cicle inicial, mitjà i superior, a més de l’aula d’informàtica. Com que l’espai designat a la biblioteca s’utilitzava com a aula de desdoblament, es va decidir dividir l’habitació fent que una de les parts sigui una aula i un “magatzem” de documents fora d’ús, i l’altra que sigui la biblioteca pròpiament dita, a on també s’hi fan algunes hores de classe. 

Actuació

La biblioteca es troba en la plena creació. Han canviat algunes de les prestatgeries per tal de donar més color a la zona i per a poder distribuir els documents d’imaginació per nivells. A la biblioteca hi sobra material: algunes prestatgeries, la televisió que no es fa servir, documents VHS que tampoc s’utilitzen,… que, un cop tret, deixarà més espai i es podrà fer una distribució més pràctica i còmoda.

les prioritats dintre de la intervenció que s’ha realitzat a BDpuntedu són les relacionades amb les tasques de catalogació del fons infantil, la seva ordenació i inici del préstec amb epergam i la revisió, esporg, ordenació i actualització del fons de conexement.

Conclusions

Hi ha molta feina a fer, però la biblioteca és petita i el fet de “crear-la del no-res” fa que l’implantació sigui més conscient i que es faci amb molta il·lusió. Les mestres encarregades hi estan molt animades i creuen en l’ús de la biblioteca com a centre d’aprenentatge. Ja s’estan duent a terme diversos serveis relacionats amb la biblioteca, com la “Motxilla viatgera” o la col·laboració de pares en el procès de posar el folre als llibres.

 Text i fotografia: Anna Farnés
http://www.xtec.net/ceiplillet/index.htm

Biblioteca Aulina del CEIP Sant Jordi – Bonmatí i Sant Julià de Llor

29 agost 2011
admin
Comentaris tancats a Biblioteca Aulina del CEIP Sant Jordi – Bonmatí i Sant Julià de Llor

La Biblioteca Aulina del CEIP Sant Jordi és de nova creació. Durant aquest curs 2010 -2011 s’ha inaugurat l’espai, després de realitzar unes petites obres a l’antiga entrada de l’escola. El CEIP és petit, consta d’una sola línia d’infantil i primària.

Durant el mes de febrer es va inaugurar l’espai dela Biblioteca, que porta el nom d’Aulina en referència a un arbre centenari que hi ha al pati de l’escola. La comissió de la biblioteca ha folrat tots els llibres, ha classificat i etiquetat degudament tot el fons d’imaginació, ha implicat els alumnes perquè escullin una mascota que identifica les seccions d’imaginació recomanades per la seva edat i  també ha ambientat la biblioteca i ressaltat un centre d’interès d’aquest trimestre.

Les tasques que hem realitzat durant la nostra intervenció han estat les d’assessorament en la compra de nou fons d’imaginació i coneixement, així com feines tècniques a la secció de coneixement.

Text i imatge: Anna Colomer i Vila
http://www.xtec.cat/centres/b7000123/

CEIP Sant Joan de Ribera

29 agost 2011
admin
Comentaris tancats a CEIP Sant Joan de Ribera

La biblioteca de l’escola Sant Joan de Ribera de Barcelona és un espai molt utilitzat, variant l’ús segons les classes amb un professorat molt concienciat. És un espai molt important.

Dintre de BDpuntedu, durant el curs 2010-2011 hem donat suport en la preparació i organització d’activitats de dinamització des de la biblioteca, per fomentar encara més el seu ús. 

Es va detectar sobretot la necessitat de realitzar activitats de formació d’usuaris pels alumnes de tots els cursos, que s’han preparat amb la co·laboració de la mestra encarregada de la biblioteca.   

S’ha treballat en la preparació d’activitats, que de cara al curs que ve, i a través del catàleg d’activitats del projecte, els tutors i l’encarregada de la biblioteca podran escollir quines de les activitats s’adapten més a cada classe.

 Text i fotografia: Iris Parusel
http://www.xtec.cat/centres/a8002617/

 

Pàgines:«1234»

Simple Calendar

desembre 2017

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Temes que tractem

suscriu-te a bdpuntedu

Correu electrònic:

Coordinacio BDpuntedu

Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya
C/Ribera, 8 pral. - 08003 Barcelona
Tel. 93 319 76 75
Correu: bdpuntedu@cobdc.org