Barcelona, 5 i 6 de març de 2013    |    Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB

Àlex Castillo: “Hem de tenir persones formades que sàpiguen ajudar a seleccionar el que és rellevant del que no ho és”

8 de abril de 2013 • Jornades1 comentari

Àlex Castillo, president de la FaPaC

Alex_Castillo“L’Àlex Castillo és pare de dos fills, de 10 i 12 anys, que estudien 4t de primària a l’Escola Collaso i Gil, i 1r d’ESO a l’IES Consell de Cent de Barcelona, respectivament. Amb una dilatada experiència en el món associatiu i en temes educatius, té una gran sensibilitat en la lluita contra les desigualtats educatives i socials; ha estat impulsor del projecte Tothom a l’AMPA de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya, de la qual avui és president.” (text extret del web de la FaPaC)

 

 

Tot i que a Catalunya manquen dades qualitatives i continuades sobre les biblioteques escolars i la seva contribució al sistema, a nivell internacional hi ha proves irrefutables del seu paper a l’hora de millorar el rendiment escolar i l’èxit educatiu.

Treballs com l’Student Learning through Ohio School Libraries: The Ohio Research Study (2006) posen de manifest que els centres amb biblioteca escolar obtenen més bons resultats en les proves internacionals (PISA i altres).

Amb tot, moltes famílies que avui es troben en un procés de selecció d’escola per als seus fills no demanaran als centres si disposen o no de biblioteca escolar. Falta consciència social sobre el seu valor?

Moltes persones que ara matriculen els seus fills per primer cop ja van estudiar en una escola amb biblioteca, però en alguns casos les biblioteques escolars de fa 20 anys eren ben diferents de les actuals.

Potser falta consciència sobre el valor de la biblioteca escolar. Moltes persones que ara matriculen els seus fills per primer cop ja van estudiar en una escola amb biblioteca, però en alguns casos les biblioteques escolars de fa 20 anys eren ben diferents de les actuals.

Més que el nombre de llibres o la seva col·locació, el que resulta interessant és que l’escola incentivi la lectura i la curiositat intel·lectual dels alumnes. Això és el que fan moltes, però no totes les biblioteques escolars.

En algunes escoles les famílies no saben ben bé què es fa dintre de les escoles i en aquestes escoles les biblioteques poden arribar a ser clandestines, per a les famílies.

A Catalunya hi ha una colla d’AMPA que han copsat la importància de la biblioteca escolar i que s’han coresponsabilitzat del projecte. Quin creu que podria ser el paper de les famílies en una biblioteca escolar?

1. Garantir que les biblioteques escolars de secundària quedin obertes totes les tardes. 2. Incentivar el contacte entre biblioteques escolars i les biblioteques del barri. 3. Dinamitzar les biblioteques.

Aquí tenim molt camp per córrer. En primer lloc, garantir que les biblioteques escolars de secundària quedin obertes totes les tardes malgrat que els centres tinguin un horari de classe només al matí. Un altre paper seria incentivar el contacte entre les biblioteques escolars i les biblioteques del barri, amb activitats conjuntes i de coneixement mutu. Es poden dinamitzar les biblioteques amb clubs de lectura, amb intercanvi de llibres, amb tot allò que contribueixi a incentivar la lectura i l’intercanvi de coneixement.

Dos dels àmbits que l’ocupen i pels quals vetlla la biblioteca escolar en un centre són l’adquisició de la competència lectora i la competència informacional.

L’any 2006 ja sabíem, per l’informe PIRLS, que els fills que tenien pares amb estudis, pares que haguessin cursat, ni que fos un sol any, estudis universitaris, hi obtenien fins a 120 punts més que els altres. Aquestes diferències que marca el capital cultural i educatiu que heretem, la prova PISA les  corroborava novament el 2009 i afirmava que afecten tant la lectura contínua, com la discontínua i la lectura en suports digitals.

Com es podria facilitar un bon acompanyament de les famílies als seus fills per tal que adquireixin la competència lectora i informacional?

Les famílies que estan disposades a formar-se són les que poden donar als fills més bones perspectives de futur.

Cal formació de les famílies, cal repescar per al sistema educatiu joves que han abandonat els estudis, cal un autèntic pla de xoc en molts barris i ciutats de Catalunya. Allà on l’abandonament prematur dels estudis superi un 33 %, cal activar un pla d’emergència en què les famílies participin com a motor de canvi.

S’ha de formar les famílies, però més que el fet de tenir o no tenir estudis, el que marca la diferència és tenir o no tenir la ment oberta, estar disposats a aprendre. Les famílies que estan disposades a formar-se són les que poden donar als fills més bones perspectives de futur. Hem de transmetre la curiositat, les lectures, la mirada oberta i sense prejudicis a les noves generacions. Hem de fugir del fanatisme i del dogma i entrar en la fase del pensament crític i de la reflexió. Els dogmàtics sempre cremaven llibres. Ara tenim possibilitats brutals de difusió d’idees i coneixements que fins a la generació següent no floriran en la seva màxima expressió.

Les AMPA han de començar a tenir un paper incentivador de la curiositat de pares i mares i acompanyar-los en la tasca de vetllar pel procés d’aprenentatge i educació dels fills. En aquesta línia hem iniciat des de la FaPaC el projecte Clau, que mira d’aconseguir que les famílies apliquin les mesures contrastades de lectura, d’acompanyament escolar dels fills que s’han demostrat exitoses en la seva formació i desenvolupament.

Hem de tenir persones formades que sàpiguen ajudar a seleccionar el que és rellevant del que no ho és. 

Aquí cal aprofitar-ho tot. Hem de tenir més biblioteques que punts de venda d’alcohol i amb un horari d’obertura més generós, punts d’intercanvi de llibres, i de cara al futur biblioteques digitals i, el més important de tot, persones formades que sàpiguen ajudar a seleccionar el que és rellevant del que no ho és. Els fills ens hauran d’ensenyar moltes coses als pares i mares i per aquí podem començar a entrar en una dinàmica positiva que ens allunyi dels nivells d’abandonament escolar prematur que ara patim.

Tags: ,

1 comentari sobre Àlex Castillo: “Hem de tenir persones formades que sàpiguen ajudar a seleccionar el que és rellevant del que no ho és”

  1. […] Biblioteques escolars […]