Crida de Pòsters #15JCID

En aquesta edició us proposem participar presentant algun dels formats que us proposem: comunicacions, pòsters i experiències. Amb el lema “Diversitat de BiDes” volem posar sobre la taula tot allò que compartim com a experts i a la vegada tot allò que ens fa únics i diferents entre nosaltres. Tres eixos temàtics marcaran les sessions de les Jornades: innovadors, singulars i gestors.

Pots presentar la teva proposta fins el dia 15 de desembre de 2017.

Totes les propostes rebudes a la bústia jornades2018@cobdc.org han d’indicar quin format presenten i una persona de contacte fixa durant tot el procés de participació.

Si voleu presentar una PÒSTER:

Indica en l’assumpte de correu: [PÒSTER] Proposta nom cognoms: títol
Nomena el fitxer adjunt en format word: POSTER_Nom_Cognoms_Títol breu

Envia pòsters científics, format visual amb informació resumida i concreta. Els pòsters seran revisats pel Consell de les Jornades i si són acceptats i aprovats s’exposaran en un espai preferent de les Jornades i es presentaran per part dels seus autors a la Galeria.

Instruccions:

  • títol del pòster
  • nom complet, càrrec i lloc de treball de l’autor o autors
  • dades de contacte (correu electrònic i telèfon)
  • resum descriptiu (250 paraules, cos Arial 11) on es recomana que inclogui: introducció, metodologia, resultats, conclusions
  • taules i figures (amb peu)