Instruccions tècniques -Comunicacions-

Instruccions tècniques per enviar els textos complets de les Comunicacions a les 15es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació

Un cop la vostra proposta hagi estat aceptada, heu d’enviar el text complet, fins el dia 8 de març de 2018,  seguint les instruccions següents:

 1. Títol en català o castellà.
 2. Autoria i filiació: Nom de l’autor/s, lloc de treball, adreça, telèfon, correu-e i pàgina web.
 3. Resum de 100-150 paraules en català, castellà i anglès.
 4. Paraules clau de 5-10 en català, castellà i anglès.
 5. L’extensió màxima recomanada dels articles és de 15 pàgines.
 6. Els textos s’han d’enviar en format Word.
 7. S’utilitzarà la negreta per títols i subtítols que han d’anar numerats amb: 1., 1.1., 1.2., 2. 2.1., 2.2., … etc.
 8. Il·lustracions: Les taules, els gràfics i les fotografies han d’anar inclosos dins el text.
 9. Les referències a altres documents i les notes es donaran en nota, preferentment a peu de pàgina, i s’indicarà al text amb exponents. L’autor és responsable que les citacions siguin completes i exactes. Veure capítol de Citacions més a baix.
 10. És responsabilitat dels autors demanar l’autorització per a la reproducció de material citat en els seus treballs.
 11. Tots els treballs presentats es presentaran públicament durant les Jornades i es publicaran a les actes digitals de les Jornades.
 12. El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya no aprova ni fa seus els continguts, opinions i dades que continguin les comunicacions, obres, documents, treballs, etc. lliurats com a textos de participació a les activitats que organitza el Col·legi. De la mateixa manera que no garanteix la licitud, veracitat, i fiabilitat dels continguts dels treballs. La responsabilitat del contingut és exclusivament dels seus autors.
  El Col·legi no és responsable, ni indirectament, ni subsidiàriament dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa derivats dels continguts que puguin produir a tercers.
  Amb caràcter enunciatiu i mail de limitació, el Col·legi no serà responsable pels danys i prejudicis que es derivin de:

  • a) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirit vers tercers
  • b) la realització d’actes de competència deslleial, publicitat i continguts il·lícits
 13. Només s’admetran textos originals.

CITACIONS

Les citacions han de seguir el següent l’esquema general. Per exemple:

Articles de publicació en sèrie (bibliografia al final)
Cognom, Nom; Cognom2, Nom2. “Títol de l’article”. Títol de la publicació. Núm. o vol. (data), p. començament-p. final.

Articles de publicació en sèrie (citació com a nota)
Nom Cognom; Nom2 Cognom2, “Títol de l’article”, Títol de la publicació, Editorial, núm. o vol. (data), p. començament-p. final (p. a què fa referència la citació).

Monografies (bibliografia al final)
Cognom, Nom. Títol de la publicació. Lloc de publicació: Editor, Data de publicació. Col•lació.

Monografies (citació com a nota)
Nom Cognom, Títol de la publicació (Lloc de publicació: Editor, Data de publicació).

Recursos en línia
Cognom, Nom. Títol de la publicació [en línia]. Versió. Lloc de publicació: Editor, Data de publicació o actualització. [Data de la consulta].

Més informació a:

jornades2018@cobdc.org
Tel. 93 319 76 75