Resum del Taller “Lectura en pantallas” amb Javier Celaya

Resum del Taller “Lectura en pantallas” amb Javier Celaya

12es Jornades

La intervenció de Javier Celaya ha començat amb un repàs a la història del sector tecnològic en els darrers 50 anys i la seva repercussió en la societat, per continuar amb el plantejament de diversos temes que tot seguit us comentem.

Els canvis en els nous formats i dispositius afecten als lectors?

Segons Celaya els dispositius són irrellevants, ja que cada poc temps en surten de nous amb més prestacions i noves característiques tècniques. El factors més important són sens dubte dos: a) el fet d’evolucionar d’una lectura individual a una col•lectiva mitjançant la possibilitat d’efectuar anotacions i comentaris en els llibres digitals; b) l’opció de poder modificar aspectes visuals com el cos de la lletra, la font, el color de fons de la pantalla i del propi text, que proporcionen un accés més còmode a la lectura i la converteixen en una eina per potenciar la lectura en aquells grups de persones que d’altra manera no tindrien interès en llegir.

La demanda de llibres electrònics i dels seus lectors cada cop creix més. Llegir en pantalla no és un fet minoritari, com demostra l’ús elevat dels Ipad en aquest sentit. D’altra banda existeixen dos conjunts de subjectes que poden estar interessats en llegir en aquest nou format: els majors de 40 anys amb un poder adquisitiu elevat i els adolescents.

Quines transformacions estan realitzant algunes biblioteques per adaptar-se al nous temps?

Si bé els llibres en format paper ja no són tan vitals pels nostres usuaris, degut a l’aparició d’Internet i de cercadors com Google, les biblioteques tenen un paper important en aquest nou món digital. Algunes ja estan canviant fins a nous models com: les escandinaves que s’estan especialitzant i fan servir els seus espais en funció d’aquesta nova orientació. Per exemple, si una biblioteca es dedica a la música, els seus espais es poden dirigir a ser sales de treball, de concert, etc. on els seus usuaris poden compartir el seu gust per aquesta temàtica. Altre casos són el sistema de préstec online que la Biblioteca Pública de Chicago realitza, l’opció de crear còpies impreses de llibres digitals, o el servei de retorn de les Biblioteques de Tokyo.

Quin paper poden jugar els professionals de la informació?

En els EEUU els bibliotecaris han assumit el paper de defensors dels drets dels compradors sobre l’ús que les empreses fan amb les dades de les seves adquisicions. Nosaltres també podríem fer-nos càrrec d’aquest rol?

Altres camins poden ser coordinar les activitats de marketing i d’adquisicions del fons construint una xarxa, per obtenir més poder en les negociacions; saber utilitzar les eines com el Google Analytics, que ens diuen què cerquen els nostre usuaris en les nostres webs i potenciar aquests aspectes; fer-nos més visibles i amb més rendibilitat en xarxes socials especialitzades, sense deixar d’estar presents en Facebook.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Disculpa, no es poden fer ms comentaris.