Instruccions per als autors

Instruccions per als autors

Els autors i autores tenen disponibles les instruccions per als textos de comunicacions, bones pràctiques i pòsters.

Hem redactat un sèrie de recomanacions per dur a terme de forma més senzilla la vostra feina, tant pel que fa a l’elaboració dels pòsters, com de les comunicacions i bones pràctiques, fe forma que no s’hagin de fer retocs posteriors a l’acceptació dels documents.

 

Instruccions per a les comunicacions i bones pràctiques

 1. Títol en català o castellà.
 2. Autoria i filiació: Nom de l’autor/s, lloc de treball, adreça, telèfon, correu-e i pàgina web.
 3. Resum de 100-150 paraules en català, castellà i anglès.
 4. Paraules clau de 5-10 en català, castellà i anglès.
 5. L’extensió màxima recomanada dels articles és de 15 pàgines.
 6. S’utilitzarà la negreta per títols i subtítols que han d’anar numerats amb: 1., 1.1., 1.2., 2. 2.1.,2.2., … etc.
 7. Il·lustracions: Les taules, els gràfics i les fotografies han d’anar inclosos dins el text.
 8. Les referències a altres documents i les notes es donaran en nota, preferentment a peu de pàgina, i s’indicarà al text amb exponents. L’autor és responsable que les citacions siguin completes i exactes. Veure capítol de Citacions més a baix.
 9. És responsabilitat dels autors demanar l’autorització per a la reproducció de material citat en els seus treballs.
 10. Tots els treballs presentats es presentaran públicament durant les Jornades.
 11. El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya no aprova ni fa seus els continguts, opinions i dades que continguin les comunicacions, obres, documents, treballs, etc. lliurats com a textos de participació a les activitats que organitza el Col·legi. De la mateixa manera que no garanteix la licitud, veracitat, i fiabilitat dels continguts dels treballs. La responsabilitat del contingut és exclusivament dels seus autors.

  El Col·legi no és responsable, ni indirectament, ni subsidiàriament dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa derivats dels continguts que puguin produir a tercers. Amb caràcter enunciatiu i mail de limitació, el Col·legi no serà responsable pels danys i prejudicis que es derivin de:

  1. infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirit vers tercers
  2. la realització d’actes de competència deslleial, publicitat i continguts il·lícits
 12. Només s’admetran textos originals.

Citacions

Les citacions han de seguir el següent l’esquema general. Per exemple:

Articles de publicació en sèrie (bibliografia al final)
Cognom, Nom; Cognom2, Nom2. “Títol de l’article”. Títol de la publicació. Núm. o vol. (data), p. començament-p. final.

Articles de publicació en sèrie (citació com a nota)
Nom Cognom; Nom2 Cognom2, “Títol de l’article”, Títol de la publicació, Editorial, núm. o vol. (data), p. començament-p. final (p. a què fa referència la citació).

Monografies (bibliografia al final)
Cognom, Nom. Títol de la publicació. Lloc de publicació: Editor, Data de publicació. Col·lació.

Monografies (citació com a nota)
Nom Cognom, Títol de la publicació (Lloc de publicació: Editor, Data de publicació).

Recursos en línia
Cognom, Nom. Títol de la publicació [en línia]. Versió. Lloc de publicació: Editor, Data de publicació o actualització. [Data de la consulta].

 

Instruccions per als pòsters

Els pòsters es presenten en forma de resum per a la primera revisió, en cas que s’aprovin, caldrà enviar el pòster en format pdf i la versió física a la seu del COBDC (c/Ribera, 8 pral.) abans del 5 de maig de 2010.

Els pòsters han d’incloure la següent informació mínima:

 • Títol
 • Autor(s), institució(ns)

Es recomana que a més incloguin els següents apartats:

 • Introducció
 • Metodologia
 • Resultats
 • Conclusions
 • Taules i figures (amb peu)

Mides

Cada pòster ocuparà una superfície de 150 cm d’alçada i 90 cm d’amplada.

Tipografia

El text del pòster s’ha de poder llegir a una distància de 2 metres. Per aquest motiu es recomana que la tipografia ha de ser suficientment gran i clara. S’ha de prestar especial atenció a les taules i gràfics.

Material

Es recomana no fer servir un paper massa gruixut, per assegurar que es pugui fixar bé en el suport del pòster.

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

4 comentaris per a “Instruccions per als autors”

 1. Bon dia,
  Quería conocer la fecha máxima para la presentación de comunicaciones.
  Moltes gracies,
  maría rubio

 2. Quan se sabran els pòsters definitius que es presentaran?

  Gràcies!! :-)

 3. A mi em van dir que el termini de presentació de comunicacions era el dia 25 de gener

 4. Benvolguts/des,

  Voldria saber quina institució o persones van fer el pòster sobre alfabetització informacional a les universitats catalanes.
  Salutacions.